Podwyżka przez obniżkę

W myśl przepisów uchwalonych ostatnio przez sejm wójtowie mieli zarabiać mniej o ok. 20 procent. W rzeczywistości rady gminy Siennica Różana i Żółkiewka podniosły włodarzom pensje, a pozostali wójtowie zarobią mniej więcej tyle samo, co dotychczas. Najbardziej (o 1 tys. zł) „zbiednieje” Jerzy Lewczuk, wójt Izbicy.

W związku ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, od 1 lipca zmniejszył się maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Celem wnioskodawców uchwały przyjętej przez sejm było obniżenie pensji wójtów o ok. 20 procent. W rzeczywistości okazuje się, że większość rad gmin z powiatu krasnostawskiego tak dostosowała składowe pensji wójtów, że ci albo zarobią tyle, co dotychczas, albo niewiele mniej. Mało tego. W dwóch przypadkach rady zdecydowały o podwyżce pensji włodarzy. Leszek Proskura, wójt Siennicy Różanej, który dotychczas zarabiał 10045 zł, zgodnie z uchwałą podjętą 28 czerwca będzie zarabiał 10180 zł, czyli o 135 zł więcej (wszystkie kwoty brutto).

Radni Siennicy Różanej co prawda obniżyli wynagrodzenie zasadnicze wójta (z 5000 zł na 4700 zł) i dodatek za wieloletnią pracę (z 1000 zł na 940 zł), ale podnieśli Proskurze dodatek funkcyjny (z 1700 zł na 1900 zł) oraz dodatek specjalny (z 2345 z na 2640 zł). Więcej niż dotychczas zarobi też najprawdopodobniej Jacek Lis, wójt Żółkiewki. Najprawdopodobniej, bo nowe stawki rada ma przegłosować 28 lipca. Dotychczasowa pensja Lisa wynosiła 9133 zł i 75 groszy, a nowa ma wynieść 9140 zł (podwyżka o ok. 7 zł). I tu radni chcą obniżyć wynagrodzenie zasadnicze (z 5 tys. zł na 4,7 tys. zł), ale podniosą dodatek funkcyjny i specjalny.

Najwięcej na zmianach straci Jerzy Lewczuk. Dotychczas wójt gminy Izbica zarabiał 10940 zł, a według uchwały przyjętej 29 czerwca ma zarabiać 9900 zł. To i tak ponad 2 tys. zł więcej niż burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz (o czym piszemy w innym tekście). Pensje pozostałych wójtów powiatu krasnostawskiego zmienią się niewiele lub wcale. Małgorzata Sapiecha, wójt Kraśniczyna, zarabiała 9180 zł, teraz zarobi 9124 zł. Tadeusz Chruściel, wójt Fajsławic, zarabiał 9850 zł i tyle samo będzie zarabiał teraz. Nie zmienią się też pensje Jana Kuchty i Tadeusza Zdunka. Wójt gminy Łopiennik Górny nadal będzie zarabiał 8197 zł, a wójt Rudnika 7680 zł. Na naszą prośbę o podanie informacji na temat wynagrodzenia Marka Kasprzaka, wójta Gorzkowa, nikt nie odpowiedział. (kg)