Podyskutujmy poza rządem

Ratusz zaprasza mieszkańców Lublina i przedstawicieli organizacji pozarządowych do trwających miesiąc konsultacji dotyczących przyszłorocznego programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi.


Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek 13 sierpnia o 16.00 w Pałacu Parysów przy ul. Przechodniej 4. Poświęcone ma być mobilności aktywnej, czyli sprawom poruszanym przez środowisko dbające o interesy rowerzystów i pieszych. W spotkaniu weźmie udział Artur Szymczyk, zastępca prezydenta miasta Lublin ds. inwestycji i rozwoju.

– Z roku na rok rośnie ilość zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Stają się one nie tylko wykonawcą konkretnych projektów na zlecenie miasta, ale przede wszystkim merytorycznym partnerem w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Razem pracujemy na rzecz mieszkańców, zmieniając Lublin, dlatego zapraszam wszystkich zainteresowanych do dyskusji o przyszłorocznym programie współpracy. Dzięki uwagom ze strony organizacji będziemy mogli lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców naszego miasta – zachęca Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

– Co roku program przyjmowany jest przez Radę Miasta Lublin. Z roku na rok ulega on zmianom, pojawiają się nowe tematy, korygujemy procedury, które się nie sprawdziły. Konsultacje programu współpracy to także pretekst do przedyskutowania z organizacjami pozarządowymi konkretnych zadań miasta na przyszły rok – mówi Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej.

Opinie, komentarze, propozycje ze strony lubelskich organizacji pozarządowych można przesyłać do 9 września w formie elektronicznej (na adres e-mail: konsultacje@lublin.eu) lub w formie papierowej, (składając w jednym z lubelskich Biur Obsługi Mieszkańców lub w Biurze Partycypacji Społecznej na ul. Przechodniej 4 – Pałac Parysów). (oprac. EM.K.)