Poetycko w Bibliotece Powiatowej

W czytelni Powiatowej Biblioteki w Krasnymstawie zorganizowano spotkanie z rodzimą poetką Marzeną Mariolą Podkościelną i Rafałem Różewiczem – poetą młodego pokolenia.

Marzena Mariola Podkościelna urodziła się w Turobinie, a mieszka w Olchowcu w gminie Żółkiewka. Jest poetką i animatorką kultury, laureatką konkursów poetyckich „O Laur Wierzbaka” w Poznaniu, Turnieju Jednego Wiersza w ramach Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, kilkakrotnie Konkursu Twórczości Miłosnej „Ja Cię Kocham a Ty Pisz!”, Turnieju Poetyckiego „O Chmielakowy Antałek”, Konkursu Poetyckiego im.Marka Swatowskiego, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego w ramach Zamojskiej Ulicy Poetyckiej, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im.W. Olszewskiego, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Złote Pióro Sopotu” oraz Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. K. Stabach. Publikowała w wielu ogólnopolskich pismach literackich: „Latarnia Morska”, „Migotania”, „Angorze”, „Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym”, „Kozimrynku”, „Nestorze”, „Panoramie Żółkiewskiej”, „Dominiku Turobińskim”, czy „Antologii Knowacz”. W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie prowadzi spotkania cykliczne pt. „Anna Kamieńska w moim życiu”, na które w kwietniu zaprosiła syna Anny Kamieńskiej – prof. Pawła Śpiewaka, dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Rafał Różewicz urodził się w Nowej Rudzie, a mieszka we Wrocławiu. Z wykształcenia i zawodu jest dziennikarzem. Poeta, redaktor naczelny internetowego czasopisma 2Miesięcznik. Publikował m.in. w miesięczniku Nowaja Polsza, w Odrze, Wakacie, Zeszytach Poetyckich, Pomostach. Nominowany do nagrody głównej XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina (2013) za projekt tomu „Product placement”. Laureat pierwszej nagrody XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. K.K. Baczyńskiego (2014). Wyróżniony w XI Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Złoty Środek Poezji” (2015) na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2014 za tom „Product placement”. Goście wysłuchali kilku wierszy w wykonaniu samych autorów, którzy też chętnie odpowiadali na pytania słuchaczy. (k)