Pojedziemy pociągiem z Lublina do Łęcznej?

Połączenie kolejowe z Lublina do Łęcznej i dalej do kopalni węgla w Bogdance nabiera coraz bardziej realnych kształtów, choć do jego realizacji jeszcze daleka droga. W ubiegły piątek podpisana została umowa na opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych dla tego projektu, a także rewitalizacji połączenia Chełm – Włodawa oraz modernizacji linii 69 i 72 na odcinku Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek. Samorząd Województwa Lubelskiego chce zrealizować te inwestycje w ramach Programu Kolej+.

– Nie boimy się wyzwań. Kolej była, jest i będzie podstawowym środkiem transportu. Dzisiaj musimy wsiąść do pociągu, który jedzie pod hasłem „nowoczesna, szybka i niskoemisyjna kolej” – powiedział podczas podpisywania umów na wykonanie dokumentacji (ich łączny koszt to ok. 2,7 mln) Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Tomasz Skowroński, prezes Zarządu Databout Sp. z o.o., przedstawiciel wykonawcy dodał, że ma „nadzieję, że opracowana dokumentacja pozwoli skutecznie aplikować o środki finansowe na realizację zaplanowanych przedsięwzięć z Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+, w którego budżecie do 2028 roku jest 5,6 mld zł. Województwo Lubelskie zgłosiło pięć projektów o wartości blisko 3 mld! Dofinansowanie z programu Kolej+ dla samorządu może wynieść maksymalnie 85%.

W piątek, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, zawarte zostały umowy na wykonanie dokumentacji dla trzech projektów: utworzenia połączenia kolejowego Lublin – Łęczna /LW Bogdanka, rewitalizacji połączenia Chełm – Włodawa oraz modernizacji linii kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada.

Dla pozostałych dwóch projektów: budowy linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj oraz elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin dokumentacja jest już obecnie opracowywana wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w ramach przedsięwzięcia o nazwie Lubelska Kolej Aglomeracyjna. LKA ma umożliwiać szybki i sprawny dojazd do stolicy województwa m.in. z Puław, Parczewa, Chełma i Kraśnika.

Wszystkie wymienione wyżej projekty przeszły przez I etap kwalifikacji. W II etapie będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do programu. BS