Pokonać podziały

„Wieczór ekumeniczny” z biskupem Krzysztofem Nitkiewiczem w Trybunale Koronnym

– Genialny pomysł – ocenił bp Krzysztof Nitkiewicz podczas „Wieczoru ekumenicznego” niedawną propozycję papieża Franciszka, aby niemieccy biskupi właśnie w Rzymie, a więc na neutralnym gruncie, ale pod okiem Stolicy Apostolskiej przedyskutowali „ekumeniczną”, a sporną teraz w Niemczech, kwestię możliwości przyjmowania komunii św. przez niekatolickich małżonków związanych węzłem małżeńskim z katolikami.

Tę i szereg innych ciekawych uwag i informacji o przejawach współczesnego ekumenizmu można było usłyszeć podczas zorganizowanego 25 kwietnia w Trybunale Koronnym „Wieczoru ekumenicznego”.
„Wieczór ekumeniczny” to jedna z dziesiątek imprez jaka czeka nas w Lublinie w ramach programu „Lublin Ekumeniczny. W stulecie odzyskania niepodległości 1918-2018”. Tym razem gościem spotkania był sandomierski biskup Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. Katolickiego biskupa, w obecności kilkudziesięciu lublinian zainteresowanych tematyką ekumenizmu, w tym także bp. Mieczysława Cisły, przepytywał ewangelicki duchowny. Spotkanie miało formę wywiadu, w którym redaktorem prowadzącym był ks. Grzegorz Brudny, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej św. Trójcy w Lublinie. Jego wnikliwe pytania pozwoliły bp. Nitkiewiczowi nie tylko opowiedzieć o różnych aspektach, także bolączkach, współczesnego ekumenizmu, lecz również podzielić się interesującymi wspomnieniami z dwudziestoletniej posługi biskupa w Rzymie. Tam właśnie, w Wiecznym Mieście, które nadal stanowi centrum zachodniego chrześcijaństwa i które wciąż promieniuje na zachodnioeuropejską cywilizację i kulturę, można każdego dnia obserwować pouczające dla idei ekumenizmu współistnienie wyznawców różnych Kościołów i religii.

Przepytywanie biskupa

W trakcie wywiadu z biskupem Nitkiewiczem dowiedzieliśmy się, że urodził się on w 1960 r. w Białymstoku i tam ukończył seminarium duchowne w 1985 r. Jego pierwszą parafią – przez rok – była parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce – odnotowujemy ten fakt, bo to właśnie tam, dwadzieścia lat później (2008 r.) miał miejsce słynny cud eucharystyczny.

Potem przyszły hierarcha w latach 1986-1991 studiował prawo kanoniczne na Papieskiej Akademii Gregorianum w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat. Wtedy też posługiwał jako duszpasterz wśród polskich uchodźców we Włoszech. Od 1992 do 2002 r. był urzędnikiem kurii rzymskiej i pracował w Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich. Następnie zajmował się pracą w Najwyższej Radzie Papieskich Dzieł Misyjnych, stąd więc ma za sobą ogromną praktykę i wiedzę o złożoności problemów natury doktrynalnej, formalnej, rodzinnej itp., jakie rodzą się wśród społeczności złożonych z chrześcijan różnych obrządków i Kościołów.
Ale – dowiedzieliśmy się z wywiadu w Trybunale Koronnym – pierwsze przygotowanie do pracy związanej z ekumenizmem dało mu rodzinne miasto. Białystok, gdzie przyszedł na świat, to wciąż bardzo duże skupisko społeczności prawosławnych Polaków. – W każdej klasie – wspominał biskup – było przynajmniej kilku takich uczniów. Dla nastolatka prawosławne zwyczaje – jak np. pogrzeb, podczas którego kondukt żałobny idzie za otwartą trumną – były oczywistością.

Modlitwa i strategia

Dążenie do ekumenizmu, a więc pokonywania podziałów między katolikami, prawosławnymi, ewangelikami czy wiernymi innych jeszcze kościołów chrześcijańskich wymaga określonych praktycznych działań. Ale najważniejsza jest – bp. K. Nitkiewicz podkreślił to bardzo mocno – modlitwa w tej intencji.
Sandomierki biskup pamięta też o innych działaniach – strategiach. Opowiedział więc, że polska katolicka młodzież chętnie jeździ na międzynarodowe spotkania ekumeniczne do wspólnoty w Taize, założonej w 1940 r. przez niezapomnianego ewangelika, brata Rogera (został zamordowany w 2005 r.), lecz z tych wyjazdów niewiele wynika. Przychodzi „Tydzień ekumeniczny”, a na nabożeństwach brak młodych ludzi – mówił biskup Krzysztof Nitkiewicz.
Jednak przyznał, że wziął się na sposób. Zaproponował młodzieży ze swej diecezji, że pomoże sfinansować wyjazd do Taize we Francji. Postawił warunek – by uczestnicy wyprawy pojawili się potem na spotkaniach ekumenicznych. Tak się stało. Biskup bowiem zdał sobie sprawę, że zaszczepienie idei ekumenizmu młodym ludziom będzie procentowało.

„Wieczór ekumeniczny”, wraz z poprzedzającym go nabożeństwem ekumenicznym w archikatedrze lubelskiej, podczas którego kazanie wygłosił bp Karol Babi, naczelny biskup Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, zorganizowali ks. prof. Sławomir Pawłowski wraz z prof. Sławomirem Żurkiem – obaj pracownicy KUL.
Monika Skarżyńska