Pół miliona dla SOSW

Remont i modernizacja przedszkola, zakup pomocy dydaktycznych i terapeutycznych oraz dodatkowe zajęcia specjalne – na te cele Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie przeznaczy ponad pół miliona złotych, które pozyskał z projektu „Biedronkowo”.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie pozyskał 512 428,14 zł na realizacje projektu „Biedronkowo”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Uczestnikami projektu będą wychowankowie przedszkola specjalnego. Dzieciom zaplanowano szerokie spektrum zajęć specjalistycznych i terapii. Tygodniowo będzie to 6 godzin dodatkowych zajęć indywidualnych, w tym logopedia prowadzona metodą krakowską, integracja sensoryczna, dogoterapia, hipoterapia, Tomatis, fizjoterapia, aquaterapia – halliwick, terapia behawioralna, terapia ręki, taktykalna oraz terapia dziecka z autyzmem, a także zajęcia prowadzone metodą Weroniki Sherborne.
W ramach projektu przeprowadzony zostanie także remont i modernizacja sal przedszkolnych, powstanie plac zabaw dla przedszkolaków, zakupiony będzie sprzęt i pomoce dydaktyczne do zajęć w przedszkolu i na terapiach. – Realizacja projektu zwiększy szanse rozwojowe wszystkich dzieci przedszkola specjalnego, dając im możliwość udziału, w maksymalnym wymiarze godzin, w zajęciach i terapiach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb – mówi Irena Dejer, dyrektor SOSW we Włodawie. (pk)