Pół miliona na szkoły

Gmina Żmudź rozpoczyna projekt wart pół miliona złotych. Pieniądze są przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, kursy zawodowe dla nauczycieli i pomoce dydaktyczne.

Głównym punktem ostaniej sesji Rady Gminy Żmudź były zmiany budżetowe. Radni wprowadzili do budżetu ponad pół miliona złotych dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Są przeznaczone na realizację projektu o nazwie „Kompetencje kluczowe dla sukcesu”. Jego wartość to 577 338,75 zł. Wkład własny gminy Żmudź był niewielki. Projekt realizowany będzie do czerwca 2018 r. Celem ma być podniesienie jakości kształcenia w gminie Żmudź. Dzięki unijnym pieniądzom uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i języków obcych, a nauczyciele przejdą kursy zawodowe. Zakupione zostanie wyposażenie do pracowni przedmiotów przyrodniczych, niezbędne podręczniki, ponad 20 laptopów, tablice interaktywne, projektory multimedialne i wiele innych pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli.  (opr. mo)