Policjant – wzór empatii

Na ręce komendanta powiatowego Policji we Włodawie wpłynęły podziękowania dla włodawskich funkcjonariuszy za wsparcie, empatię i chęć niesienia pomocy podczas wykonywania obowiązków służbowych w tak trudnej dla rodziny chwili, jaką jest śmierć bliskiej im osoby.


– Policjant w swojej służbie ma do czynienia z różnymi sytuacjami – mówi Elwira Tadyniewicz z KPP we Włodawie. – Czasami są to zdarzenia naprawdę tragicznie, bo oprócz wykonywania obowiązków służbowych policjanci muszą zmierzyć się z ludzkimi emocjami, ich bólem i cierpieniem. Ostatnio na ręce komendanta powiatowego Policji we Włodawie wpłynęło podziękowanie dla funkcjonariuszy komendy: nadkom. Bożeny Szymańskiej oraz st. sierż. Rafała Antoniuka. Policjanci towarzyszyli rodzinie podczas bardzo bolesnej dla nich czynności, jaką była identyfikacja zwłok zmarłego członka rodziny. Tak o ich postawie pisała autorka podziękowań: „Postawa tych funkcjonariuszy, ich empatia, chęć niesienia pomocy i wsparcia oraz skuteczność w przełamaniu bezduszności innych osób (…), były i pozostaną jasnym promykiem w ciemnościach Nocy, która nas otoczyła. Może być Pani dumna z takich podwładnych, którzy nawet w tak tragicznych okolicznościach kreują właściwy wizerunek policjanta służącego ludziom”. (b)