Połowa projektów do kosza

Znamy wyniki oceny formalnej projektów zgłoszonych do bieżącej edycji Budżetu Obywatelskiego. Spośród 156 zgłoszonych przez mieszkańców projektów, pozytywnie zweryfikowane zostały 82. Spośród projektów dzielnicowych, pozytywnej oceny nie dostał żaden projekt z Wrotkowa. Do 24 września (czwartek) autorzy odrzuconych wniosków mają czas na złożenie ewentualnego odwołania.

– Projekty Budżetu Obywatelskiego zostały bardzo skrupulatnie ocenione. Szczególny nacisk w tym roku zespół oceniający położył na ich ogólnodostępność. Jeśli tylko będzie taka konieczność i pojawią się odwołania od oceny, ponownie przeanalizujemy możliwość realizacji konkretnych projektów – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta ds. kultury, sportu i partycypacji.

Wyniki oceny można znaleźć na stronie internetowej lublin.eu. Trzeba wejść w zakładkę „mieszkańcy”. Autorzy projektów, które nie zostały pozytywnie ocenione, mogą złożyć odwołanie. Termin upływa w czwartek, 24 września. Odwołania można zgłaszać drogą elektroniczną na adres obywatelski@lublin.eu, pisemnie w Biurach Obsługi Mieszkańców, bądź za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Partycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska 3, I piętro, pok. 107.

W trakcie oceny formalnej brano pod uwagę m.in. to, czy zgłoszone pomysły należą do zadań miasta, czy można je zrealizować w trakcie jednego roku budżetowego lub czy inwestycje są planowane na terenach należących do miasta Lublin. Część projektów ocenionych pozytywnie można zrealizować po ich modyfikacji. – Bardzo często jest ona konieczna ze względu na niedoszacowanie kosztów realizacji i konieczność ograniczenia zakresu projektu. Szczegóły z tym związane są wskazane w ocenie projektów – tłumaczą przedstawiciele ratusza.

Autorzy złożonych wniosków, którzy chcą uzyskać dodatkowe informacje, powinni skontaktować się z Biurem Partycypacji Społecznej. Można dzwonić pod numer tel. 81 466 25 60 lub pisać na adres mailowy mail: obywatelski@lublin.eu.

Głosowanie na poszczególne projekty potrwa od 15 do 28 października. Mieszkańcy Lublina zdecydują wówczas na co zostanie wydane 12,15 mln zł. Każda z 27 dzielnic miasta ma zagwarantowane do dyspozycji 350 tysięcy złotych. W tym roku spośród projektów dzielnicowych, pozytywnej oceny nie dostał żaden projekt z Wrotkowa. – Jeśli po procedurze odwoławczej nie zostaną usunięte przyczyny formalne, 350 tysięcy zł gwarantowane dla tej dzielnicy, trafi do puli tzw. środków ogólnomiejskich – czytamy na stronie lublin.eu. GR

Odrzucone

Wśród negatywnie ocenionych projektów z powodu sprzeczności z przepisami, lokalizacją na terenie nienależącym do miasta, czy zbyt wysoki koszt znalazły się m.in: „Koniec Bangladeszu na Wieniawskiej – kontynuujemy tworzenie śródmiejskiej ulicy na miarę metropolii”; „Najdłuższa zjeżdżalnia w mieście (plus schody na Szczytowej)” zakładający budowę dodatkowych schodów w wąwozie Jana Pawła II i ekstrawaganckiej zjeżdżalni, która zdaniem autorów stałaby się sławna na całą Polskę!; „Panorama miasta z urzędu na Wieniawskiej”, czyli urządzenie ogólnodostępnego punktu widokowego na dachu jedenastopiętrowego budynku Urzędu Miasta na ul. Wieniawskiej 14; „Latarnia nad morzem”, czyli remont wieży sędziowskiej nad Zalewem Zemborzyckim i umieszczenie na górze aparatury optycznej, która w nocy będzie nadawać sygnały świetlne nad powierzchnią „lubelskiego morza” wzorem prawdziwej latarni morskiej; „Boisko do baseballa” w dzielnicy Za Cukrownią; „Maszt przyjaźni polsko-amerykańskiej”, który miały powstać na Rondzie Reagana; czy „Baloon Festival 2021 – Lublin Festiwal”, czyli organizacji w Lublinie zawodów balonowych.

Dopuszczone

Wśród projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną znalazły się m.in.: „Przyjemne morsowanie z Lubelskim Klubem Morsów nad Zalewem Zemborzyckim” zakładające budowę wiat, grilla i elementów małej architektury z myślą o uczestnikach morsowania w zalewie; „Silna i waleczna”, czyli kurs samoobrony dla lublinianek; „Szpital im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego” proponujący budowę 34 miejsc parkingowych w okolicach szpitala oraz remont pobliskich chodników; „Uroczyste obchody 100-lecia Klubu Sportowego LUBLINIANKA”, czyli dofinansowanie przyszłorocznych obchodów stulecia najstarszego istniejącego związku sportowego na Lubelszczyźnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here