Polowania w krasnostawskim „Szaraku”

24 grudnia, w obwodzie łowieckim nr 207, odbyło się polowanie wigilijne w KŁ nr 16 „Szarak” w Krasnymstawie. Poprowadził je Michał Zieńko. Pozyskano cztery dziki.
31 grudnia, w obwodzie łowieckim nr 188, odbyło się polowanie sylwestrowe w KŁ nr 16 „Szarak” w Krasnymstawie. Poprowadził je Mariusz Wawrzyszko. Zgodnie z planem polowań polowano na jelenie, dziki oraz lisy. W wyniku pędzeń pozyskano sześć dzików.

Polowanie na Łęgach – obwód łowiecki nr 165

(15 stycznia) Przy wyjątkowej, zimowej aurze odbyło się polowanie zbiorowe w chełmskim Kole Łowieckim nr 82 „Dubelt”. Na miejscu zbiórki, w byłym Zakładzie Rolnym Husynne, stawiło się dwudziestu dziewięciu myśliwych, w tym Diana – Małgosia Sarzyńska oraz zaproszony gość. Frekwencja jak zwykle duża przy opolowywaniu tego terenu. Polowanie zgodnie z planem prowadzi Zbigniew Gmyrek. Głos sygnałówki wzywa na odprawę. Kilka słów od prowadzącego o zasadach bezpiecznego polowania i planowanym jego przebiegu. Podwodą i samochodami udajemy się na pierwsze pędzenie. Pędzony będzie miot od przejścia granicznego na rzece Bug. Linię myśliwych ustawiamy po wał przeciwpowodziowy. W miocie widziano tylko sarny i bażanty. W kolejnym pędzeniu od pałacu w stronę Bugu widziano umykającego lisa. Uszedł cało niestrzelany. Przemieszczamy się w okolice Mościsk – Ladenisk. W trzecim miocie tylko koguty, chmara łosi, umykające sarny. W czwartym miocie obstawiamy teren po Kolemczyce. Pracujące psy z trudem wypychają watahę dzików. Część dzików uchodzi cało na duży las a część przez wioskę opuszcza miot. Kolejny miot – trzcinowiska i oczerety za Krzywym Lasem – przyniosły umykającego lisiurę. Pługi śnieżne GZO torują drogę myśliwym udającym się na stanowiska. Dzików w miocie nie było. Prowadzący ogłasza przerwę na posiłek. Płonie ognisko przy Krzywym Lesie. Gorąca strawa rozgrzewa i dodaje animuszu. Udajemy się pod Kozią Górę. Obstawiamy miot po podkowę. W trakcie pędzenia pada strzał. To Zenon Wilgos pozyskuje okazałego lisa. W ostatnim pędzeniu – trzcinowisku nad Udalem – totalna cisza. Kończymy polowanie. Na śnieżnym puchu układamy skromny pokot, przy dźwiękach sygnałówki oddajemy hołd upolowanej zwierzynie. Kolega Zenon odbiera medal Króla polowania. Darz Bór!

Polowanie w chełmskim „Szaraku”

(15 stycznia) W zimowej scenerii członkowie chełmskiego „Szaraka” polowali na obwodzie łowieckim nr 187 (leśnictwo Kumów). Siarczysty mróz i przenikliwy wiatr nie odstraszył najbardziej zaprawionych w łowach kolegów. W polowaniu uczestniczyło dwudziestu dwóch myśliwych. Pozyskano cztery dziki i lisa. Królem polowania został kolega Mirosław. Po uroczystej odprawie myśliwych, pełen przygód dzień zakończyło tradycyjne myśliwskie ognisko. (m)