Polski Ład zbuduje drogi

Największy wniosek przepadł, ale dwa mniejsze dostaną dofinansowanie. Na budowę ulic gminnych i osiedlowych Lublin w ramach pierwszego naboru Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dostanie 35 mln zł. Dobre i to, bo w rozdziale pieniędzy z innego rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych Lublin był dotychczas konsekwentnie pomijany.

– Program Inwestycji Strategicznych jest bezzwrotnym dofinansowaniem inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Cieszę się, że duże miasta, takie jak Lublin będą mogły zrealizować swoje projekty dzięki rządowemu wsparciu. Program przyczyni się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, poprawy warunków życia obywateli, a także powstawania nowych miejsc pracy – zachwalał nowy program Artur Soboń, wiceminister rozwoju i technologii, pełnomocnik rządu ds. rozwoju lokalnego, podczas uroczystego wręczenia symbolicznych promes lubelskim samorządom, których projekty uzyskały dofinansowanie w pilotażowym naborze wniosków.

Wśród nich znalazł się Lublin, który dostał dofinansowanie do dwóch z trzech złożonych wniosków. Pierwszy z nich dotyczy budowy ul. Bliskiej w dzielnicy Szerokie i Skowronkowej na Sławinie. Powstaną odcinki o łącznej długości ok. 3,5 km. Inwestycja zakłada także budowę i przebudowę m.in. dojazdów, miejsc postojowych, chodników, oświetlenia, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz sieci energetycznej i teletechnicznej. Cały projekt jest warty ok. 31,6 mln zł, a dofinansowanie sięgnie 30 mln zł.

Drugi wniosek, który zyskał aprobatę rządowych urzędników opiewał na 5 mln zł i dotyczył budowy dróg osiedlowych w mieście. Dzięki temu powstaną odcinki ulic: Wapowskiego, Oczki, Brata Alberta wraz z ul. Kuncewiczowej oraz droga łącząca ul. Szeligowskiego z ul. Milenijną (na przedłużeniu ul. Fijałkowskiego – dod. aut.). Do tych inwestycji lubelski Ratusz będzie musiał dołożyć z własnych środków jedynie ok. 300 tys. zł.

– Program Inwestycji Strategicznych stworzył możliwość wnioskowania o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, m.in. z zakresu infrastruktury drogowej, które nie są objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Po szczegółowej analizie, w ramach naboru złożyliśmy trzy wnioski, zgodnie z priorytetami określonymi w uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia funduszu oraz warunkami naboru wniosków, tj. jeden projekt bez ograniczenia limitowego, drugi do wysokości 30 mln zł i ostatni do 5 mln zł. Wskazaliśmy projekty, których wykonanie z powodu trudnej sytuacji finansowej samorządu do tej pory nie było możliwe. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 35 mln na realizację dwóch wniosków, dotyczy budowy nowych dróg w dzielnicach Sławin i Szerokie oraz na osiedlach mieszkaniowych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Wszystkie inwestycje objęte dofinansowaniem muszą rozpocząć się już w przyszłym roku. – Postępowania o zamówienia publiczne na wybór wykonawców robót budowlanych będą wszczynane niezwłocznie po otrzymaniu promesy wstępnej z BGK i przygotowaniu dokumentów do wszczęcia przedmiotowego postępowania. Zgodnie z wymogami programu termin na ogłoszenie przetargu to 6 miesięcy – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego lubelskiego Urzędu Miasta.

Urzędnicy do zakończonego naboru zgłosili jeszcze jeden wniosek, który ostatecznie nie znalazł się na liście dofinansowanych inwestycji. Projekt o łącznej wartości 110 mln zł dotyczył budowy przedłużenia ulic: Lubelskiego Lipca ’80 i Węglarza. Wnioskowana kwota dofinansowania, o którą starało się miasto to 104,5 mln zł. Ratusz już dziś zapowiada jego ponowne zgłoszenie do kolejnych edycji programu, być może jednak z uwagi na wysoki koszt wniosek zostanie podzielony na dwa osobne zadania.

Drugi nabór projektów zgodnie z planem ma zostać uruchomiony jeszcze w tym roku. Jakie jeszcze inne inwestycje zamierzając zgłosić do niego władze Lublina?

– Decyzja w tym zakresie zostanie podjęta po ogłoszeniu naboru wniosków, w którym będą podane szczegóły dotyczące zasad tego naboru – dodaje Justyna Góźdź. Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here