Polsko-ukraińska kraina legend

Gmina Włodawa przystąpiła do projektu „Ukraińsko-Polskie Pojezierza – kraina legend: odkryj i ciesz się nieznanym”. Jest to wspólne przedsięwzięcie gminy Włodawa i Wołyńskiej Rady Regionalnej (Ukraina). Beneficjentem wiodącym projektu jest Wołyńska Rada Regionalna. Celem współpracy jest wspólna promocja kulturowej, historycznej i przyrodniczej specyfiki regionu w celu rozwinięcia turystyki.

Promowanie dziedzictwa przyrodniczego w regionie przygranicznym w celu rozwoju turystyki obejmuje łączenie tradycyjnego wypoczynku z organizacją masowych wydarzeń kulturalnych i poznawczych turystyki. W ten sposób partnerzy projektu zaaranżują festiwal „Lake Mystery”. Odbędzie się on w plenerze w dwóch etapach – na brzegu jeziora w rejonie szackim i nad Jeziorem Białym w gminie Włodawa.

Program festiwalu obejmuje oficjalną prezentację wspólnej marki turystycznej, kursy mistrzowskie lokalnych rzemiosł, quizy i flash moby, próbowanie lokalnej kuchni, występy amatorskich zespołów folklorystycznych itp. Główny element festiwalu będzie spektaklem teatralnym, zbudowanym na lokalnych legendach, które odbędą się w porze nocnej.

Realizacja projektu przypadnie na lata 2019-20. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowić będzie 90 procent kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wartość projektu w ramach programu wynosi 60 tys. euro. Wkład gminy Włodawa wyniesie 10 procent, liczonych od 50 procent całkowitego budżetu projektu. (a)