Pomoc psychologiczna inaczej

4 maja zmieniły się zasady świadczenia zdalnej pomocy psychologicznej dla mieszkańców Chełma.

Psycholodzy i psychoterapeuci Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie wznowili pracę diagnostyczną. Dlatego świadczenie całodobowej zdalnej pomocy osobom potrzebującym wsparcia w związku z kryzysem wywołanym epidemią zostało ograniczone – zawieszono działalność 24-godzinnego telefonu alarmowego. Z pomocy można teraz korzystać w godzinach pracy placówki – porady i konsultacje telefoniczne udzielane są w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem telefonu 82 565 73 69. (-)