Pomoc na życiowym zakręcie

Mają traumatyczne przeżycia związane ze śmiercią bliskich albo sami zmagają się z ciężką chorobą. Potrzebują pomocy. Znajdują ją w grupach wsparcia Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego.

 

Grupa wsparcia dla osób w żałobie od sześciu lat jest jedną z form pomocy udzielanej przez chełmskie Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego. Uczestnicy grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i przeżyciami, udzielając sobie wzajemnego wsparcia. Mogą liczyć na zrozumienie. Opiekunem grupy jest Bożena Kudaruk, wiceprezes Stowarzyszenia, której kilkunastoletni syn zmarł w wyniku choroby nowotworowej. Pomocy psychologicznej udzielają Anna Pasieczna i Tadeusz Ostrowski. Duszpasterzem grupy jest ks. Krzysztof Gromek. Spotkania grupy wsparcia dla osób w żałobie mają miejsce raz w miesiącu, we wtorki. Swoje miejsce odnajdzie tu każdy, kto potrzebuje tego typu terapii.

Hospicjum oferuje też grupę wsparcia dla osób po chorobie nowotworowej. Osoby, u których leczenie zakończyło się sukcesem, ale wciąż muszą poddawać się badaniom onkologicznym, również żyją w ciągłym stresie.
– Takie sytuacje wiążą się z pytaniem: czy choroba nowotworowa nie wróciła? – mówi Anna Pasieczna, psycholog i członek zarządu Stowarzyszenia. – Zdarza się, że chorzy czują się odsunięci na margines, zagubieni. Osoby mające podobne obawy, często boją się nimi podzielić z członkami rodziny. Lepiej jest to uczynić w środowisku ludzi, którzy wygrali walkę z rakiem. – Dlatego też powstała inicjatywa zorganizowania w naszym Stowarzyszeniu samopomocowej grupy wsparcia dla osób po przebytej chorobie nowotworowej. Takie osoby będą mogły liczyć na wsparcie w trudnych dla siebie sytuacjach.
Tadeusz Boniecki, prezes Stowarzyszenia mówi, że osobie chorej na raka, pozbawionej pomocy psychologicznej, prawnej i duszpasterskiej oraz wiary w siebie, takie wsparcie ze strony grupy, dostarczy sił do dalszej walki z chorobą.
– Pomoże to również w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości oraz przyspieszy wyzdrowienie – mówi prezes Boniecki.
Koordynatorem grupy jest Renata Alwas. W spotkaniach uczestniczy również Monika Korniejuk – specjalista psycholog oraz kapelan hospicjum ks. kan. Antoni Świerkowski. Udział w grupach wsparcia jest bezpłatny. Spotkania grup odbywają się raz na miesiąc w biurze Stowarzyszenia Hospicjum przy ul. Lwowskiej 12/4. Informacje o spotkaniach można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.hdchelm.cba.pl lub pod nr tel. 82 564 50 11. (mo)