Ponad 12 milionów na scalenia

(20 października) Powiat włodawski podpisał porozumienie z marszałkiem województwa w sprawie scaleń w Kulczynie i Kulczynie-Kolonii. Będą one realizowane kosztem prawie 12,5 mln zł i obejmą również budowę dróg 8,5 km dróg i przebudowę 10 km.

– To inwestycja bardzo ważna dla naszego powiatu – mówi starosta włodawski Andrzej Romańczuk. – Pogłoski o tym, że rezygnujemy ze scaleń, były zdecydowanie przedwczesne. Ciągle jesteśmy ich liderem – nie tylko w województwie, ale i w kraju. Scalenia w Kulczynie to jednak przede wszystkim sukces mieszkańców wsi oraz gminy Hańsk, których determinacja pozwoliła do pozyskanie ponad 12 mln zł. Na pewno warto też docenić zaangażowanie wszystkich, którzy przyczynili się do pozyskania tych tak ważnych pieniędzy.
Scalenia w Kulczynie realizowane będą w ciągu najbliższych 2-3 lat w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20. Obejmą 2301 ha gruntów, w tym 2095 ha gruntów rolnych i 134 ha gruntów leśnych. W scaleniu uczestniczyć będą 234 gospodarstwa, których średnia powierzchnia wynosi 8,41 ha. Co najważniejsze dla wielu, w ramach tego programy przybędzie dróg – nowych będzie 8,5 km (w tym asfaltowych połowa), zaś wyremontowanych 10 km. Wybudowanych zostanie także 48 nowych przepustów i poprawionych 31 parametrów melioracji.

– Podpisanie umowy z Samorządem Województwa na scalenie wsi Kulczyn i Kulczyn-Kolonia to efekt bardzo dobrej współpracy pracowników Starostwa Powiatowego, Wojewódzkiego Biura Geodezji, Gminy Hańsk, a przede wszystkim mieszkańców – mówi wicestarosta Adam Panasiuk, koordynator projektu. – Założenia ogólne scalenia i zagospodarowania poscaleniowego zyskały akceptację wszystkich uczestników zebrania wiejskiego. To było możliwe dzięki częstym spotkaniom, wysokiej na nich frekwencji mieszkańców i analizowaniem przez wykonawców wszystkich sugestii, jakie padały na tych zebraniach. Chcemy jak najszybciej rozpocząć prace, bo widzimy w tym projekcie wyjątkową szansę na zmianę oblicza tych miejscowości, a okazja na tak duże pieniądze zdarza się wyjątkowo rzadko.

Powiat włodawski należy do liderów scaleń gruntów w Polsce w ciągu ostatnich lat. Scalono już wsie praktycznie w każdej gminie powiatu kosztem dobrze ponad 100 mln zł. Pieniądze w 100% pochodzą z zewnątrz. 75% to fundusze pochodzące z Unii Europejskiej, natomiast 25% pochodzi z budżetu państwa. (pk)