Ponad dwieście obywatelskich inicjatyw

Czy na lubelskich skwerach będą wypasane owce? Zdecydują lublinianie głosując jesienią na projekty zgłoszone do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego

Zakończył się etap zgłaszania projektów do VI edycji Budżetu Obywatelskiego w Lublinie. Do ratusza drogą internetową wpłynęło 201 propozycji (127 dzielnicowych i 74 ogólnomiejskich), ale buro partycypacji czeka jeszcze na wnioski złożone w BOM-ach i przesyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Lista tych, które pozytywnie przeszły weryfikację i zostaną poddane pod głosowanie, ogłoszona zostanie w czerwcu. W puli do podziału jest 15 milionów złotych.


Lublin może się pochwalić już 6. edycją BO. W porównaniu do roku ubiegłego nieco zmieniły przepisy. – Za sprawą zapisów ustawowych dotychczasowe projekty małe i duże zostały zastąpione przez dzielnicowe, których wartość nie może przekroczyć 300 000 zł oraz ogólnomiejskie – maksymalnie do 1,2 mln zł.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej miasta – informuje Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego ratusza. Głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w 2020 roku rozpocznie się 23 września 2018 r. i potrwa do 10 października 2019 roku. Swój głos będzie można oddać na dwa projekty dzielnicowe i dwa ogólnomiejskie.

Wśród tegorocznych propozycji w projektach ogólnomiejskich znalazła się propozycja stworzenia w czterech dzielnicach: Sławin, Czechów Płd., Rury i Hajdów-Zadębie tzw. „Domów Kultury Przestrzeni”. Ich oferta kulturalna byłaby ustalana wspólnie z mieszkańcami i dotyczyła takich tematów, jak np. ekologia, miejsca do uprawiania sportu, zieleń czy projektowanie przestrzeni.

Wśród pomysłów dominują propozycje z zakresu drogownictwa (remont ulicy Jaskółczej, budowa drogi rowerowej na ul. Zana czy miejsca parkingowe na ul. Królowej Jadwigi) oraz budowa chodników, ale wśród projektów ogólnomiejskich znalazł się też intrygujący pomysł edukacyjnego wypasu owiec (10-15 sztuk) na terenach zieleni miejskiej w różnych dzielnicach miasta. Wypas miałby być prowadzony przez dyplomowanego behawiorystę zwierząt, z udziałem dwóch psów pasterskich posiadających certyfikat psa pasterskiego i terapeutycznego.

– Wydarzenie ma na celu zachęcenie społeczności lokalnej do wspólnego spędzania czasu na rodzinnych piknikach oraz zdobywania wiedzy na temat owiec, które na co dzień nie występują powszechnie w naszym otoczeniu – zachęcają autorzy projektu. Wśród ciekawszych i bardziej oryginalnych pomysłów jest też propozycja zorganizowania pikniku lubelskiej motoryzacji i ulicznych równoległych wyścigów samochodowych oraz motocyklowych wzdłuż ulicy Mełgiewskiej.

Propozycje dzielnicowe:

W projektach dzielnicowych dominują drobne, ale niezwykle ważne dla dzielnic inwestycje, takie jak np. dokończenie oświetlenia ulic T. Krwawicza i Lazurowej na Węglinie Północnym, zrewitalizowanie zdegradowanego podwórka przynależnego do budynku Jezuicka 14 i Rynek 13 na Starym Mieście czy budowę ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Puchacza na Bronowicach. Ciekawym projektem jest propozycja zakupu i aranżacji wagonu tramwajowego na stacjonarną kawiarnię.

Tramwaj-kawiarnia stanąłby w rejonie pętli autobusowej na osiedlu Widok. Propozycją poprawy estetyki dzielnicy Za Cukrownią jest natomiast projekt pomalowania rur ciepłowniczych wzdłuż ul. Ciepłej w barwy Lublina (pionowe pasy zielone, białe i czerwone). Przewijają się też propozycje walki ze smogiem – w niemal wszystkich lubelskich dzielnicach, m.in. na Tatarach, Kośminku czy Abramowicach autorzy pomysłu aktywnej walki ze smogiem sugerują dofinansowanie ocieplania budynków – do 90% w przypadku gospodarstw domowych, gdzie średni miesięczny dochód jest mniejszy lub równy minimalnej pensji krajowej.

Wśród dzielnicowych propozycji pojawiają się, tak jak w latach ubiegłych, projekty dotyczące dofinansowania remontu i doposażenia sal szkolnych czy zorganizowania aktywnego wypoczynku dla mieszkańców. Są też propozycje doposażenia placów zabaw i remonty oraz budowa nowych odcinków ścieżek rowerowych. Zdecydowanie mniej jest projektów miękkich, w propozycjach widać natomiast mocne stawianie na projekty inwestycyjne. Z ciekawszych propozycji związanych z kulturą jest np. zorganizowanie darmowego koncertu artystów wywodzących się z LSM. Emilia Kalwińska