Ponad kilometr nowej drogi

Gmina Łopiennik Górny zakończyła rozbudowę drogi w miejscowościach Łopiennik Nadrzeczny i Łopiennik Dolny Kolonia. Nowa nawierzchnia pojawiła się na ponad kilometrowym odcinku drogi.

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowościach Łopiennik Nadrzeczny i Łopiennik Dolny Kolonia została wykonana na 1140 m. – Inwestycja została wykonana w miejscu, w którym przebiegała dotychczasowa linia drogowa, wraz z niezbędnymi poszerzeniami. Szerokość jezdni wynosi 5 m oraz 3,5 m w terenie zabudowanym.

Nawierzchnia drogi została wykonana z betonu asfaltowego, szerokość poboczy umocnionych mieszanką kruszyw wynosi 1 m. W ramach zadania wykonano także zjazdy do pól i do posesji oraz zjazd publiczny prowadzący do zakładu przetwórstwa surowców zielarskich – informuje Karol Stęplowski z urzędu gminy Łopiennik Górny. Roboty budowlane wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Zamościa.

Koszt inwestycji to 954 tys. zł, dotacja z budżetu państwa – 477 tys. zł, z UG w Łopienniku – 477 tys. zł. – Zakończona inwestycja stanowi kolejny etap wdrażania programu modernizacji i przebudowy dróg gminnych, który gmina sukcesywnie realizuje od kilku lat.

Program zakłada wymianę nawierzchni dróg gminnych z tłuczniowej na nawierzchnie asfaltową, w miejscowościach, w których takiej nawierzchni najbardziej brakuje, oraz remonty już zdegradowanych nawierzchni asfaltowych. W ostatnich latach na terenie gminy wykonano ponad 20 km dróg – dodaje Stęplowski. (kg)