Ponad pół tysiąca udzielonych porad

Przez cały 2017 r. w Starostwie Powiatowym we Włodawie czynny był punkt bezpłatnej obsługi prawnej. Łącznie udzielono 530 porad świadczonych przez adwokatów i radców prawnych. – Są mili, uczynni, ale nade wszystko profesjonalni – mówią osoby korzystające z porad. Porady są jednak nie dla wszystkich.

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski zaczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego w lokalach udostępnionych przez powiaty. We włodawskim starostwie są dwa punkty: jeden prowadzony przez powiat i drugi – przez krakowskie Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego. Oba mieszczą się w starostwie na II piętrze (pok. 212 i 216).
Z bezpłatnej pomocy korzystają jednak nie wszyscy. Otrzymują je osoby, które nie ukończyły 26. roku życia lub ukończyły 65 lat, osoby korzystające z pomocy społecznej, posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
W ub.r. z porad skorzystało 530 osób. 212 porad udzielili adwokaci i radcowie prawni, zaś 318 prawnicy ze stowarzyszenia Bona Fides. Uwzględniając fakt, że każda sprawa jest inna, a wiele z nich jest czasochłonnych i skomplikowanych, ponad pół tysiąca porad to bardzo dużo. – Praktycznie każdego dnia kilka osób pyta o możliwość skorzystania z porady – mówi starosta Andrzej Romańczuk. – Codziennie też widzę, że akcja ta cieszy się bardzo dużym powodzeniem, zaś korzystający z usług wychodzą najczęściej zadowoleni z obsługi. My – jako powiat – zapewniamy ze swej strony pełną obsługę administracyjną oraz w pełni przygotowane miejsca do pracy.
Według naszych informacji, do prawników przychodzili ludzie z bardzo wieloma i różnymi problemami prawnymi. Najczęściej sprawy dotyczą prawa spadkowego, w szczególności sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, a także o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości. Nie brakuje również spraw dotyczących zajęć komorniczych.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie wielu dziedzin prawa poza prawem celnym, dewizowym, handlowym i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: budynek starostwa we Włodawie przy al. J. Piłsudskiego 24 (pokój 216, II piętro – punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z Krakowa. Dni i godziny otwarcia: poniedziałek – środa od godz. 13.00 do godz. 17.00, czwartek – piątek od godz. 9.00 do godz. 13.00. i pokój 212 – punkt prowadzony przez powiat włodawski. Dni i godziny otwarcia: poniedziałek – środa od godz. 9.00 do godz. 13.00, czwartek – piątek od godz. 13.00 do godz. 17.00). (pk)