Poniedziałek dla innowacji

Poniedziałek 22 maja minął pod znakiem innowacji. W Lubelskim Centrum Konferencyjnym przez cały dzień odbywało się II Lubelskie Forum Młodych Naukowców. Przedstawiciele świata nauki dyskutowali o kształtowaniu karier naukowych, ale też o formach ich finansowania. Organizatorem był Urząd Marszałkowski.


Konferencję podzielono na dwie części tematyczne, które obejmowały najważniejsze kwestie związane z kształtowaniem karier młodych naukowców. W trakcie pierwszej części wszyscy zainteresowani mogli dowiedzieć się od ekspertów o relacjach między gospodarką a nauką w kontekście doktoratu wdrożeniowego. Oprócz tego, zaprezentowano wszelkie formy wsparcia, stypendia, projekty finansowane z programu Horyzont 2020. Omówiono również zasady konkursów grantowych.
Z kolei druga część poniedziałkowego spotkania miała charakter bardziej warsztatowy. Tak samo jak rok temu, uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się np. jak skutecznie aplikować o środki w ramach grantów dla młodych naukowców. Warsztaty odbywały się w trzech sesjach panelowych. Pierwsza dotyczyła nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Druga – nauk ścisłych i technicznych. Trzecia – nauki o życiu.
Przez cały dzień można było osobiście porozmawiać z przedstawicielami takich instytucji jak: Narodowe Centrum Nauki, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.
Organizatorzy zachęcali doktorantów z województwa lubelskiego do aplikowania o środki na prowadzenie badań naukowych i ukierunkowanie na osiąganie maksymalnych rezultatów w ramach prowadzonych przez nich prac badawczych.
Wydarzenie było skierowane do studentów, doktorantów. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: Krzysztof Hetman – poseł do Parlamentu Europejskiego, dr inż. Andrzej Stępniewski – Koordynator Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Joanna Niećko