Popiołu latem nie zabiorą

Radny Mariusz Kowalczuk na temat odbioru popiołu z zabudowań jednorodzinnych mówił podczas obrad komisji porządku publicznego i inwentaryzacji mienia komunalnego. Pytał, dlaczego jest on odbierany jedynie od października do kwietnia, skoro przez cały rok obowiązuje ta sama opłata za wywóz śmieci.

– Wielu mieszkańców przez cały rok pali w piecach, bo w ten sposób podgrzewa wodę. Sam mam piec na eko-groszek i wytwarzam popiół. Co mam z nim zrobić, skoro od maja do września MPGK nie odbiera go? – pytał radny.

Kowalczuk dodał, że z tym tematem wystąpili do niego mieszkańcy osiedla Pszenna – Metalowa. – Zastanawiam się, w czym jest problem? Czy MPGK nie może raz w miesiącu odebrać popiołu również wiosną i latem? – docieka radny. – W miesiącach, kiedy jest odbierany popiół, nie przyjeżdża dodatkowy samochód. Worki z popiołem wrzucane są razem z innymi. Zatem nie można mówić o jakichś dodatkowych kosztach związanych z transportem.

Radnemu odpowiedzi udzieliła Marzena Kozaczuk, dyrektor Departamentu Komunalnego. Opierając się na regulaminie utrzymania porządku i czystości w mieście, stwierdziła, że mieszkańcy, w okresie od maja do września, sami mogą zawieźć worki z popiołem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub zlecić Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej dodatkowy odpłatny wywóz, albo też składować i wystawić dopiero w terminie wywozu.

Zdaniem Kowalczuka, należałoby jak najszybciej pochylić się nad regulaminem i dokonać zmian, tak, by mieszkańcy mogli wystawiać worki z popiołem do wywozu przez cały rok. – Są osoby starsze, które nie mają czym wywieźć popiołu do PSZOK, a nie stać ich też na ponoszenie dodatkowych kosztów. Dlatego trzeba to zmienić – uważa Mariusz Kowalczuk. (s)