Poprawkowe podejście do matury

W ubiegłym tygodniu maturzyści, którzy z różnych względów musieli poprawić wynik matury przystąpili do sesji poprawkowej.
W całej Polsce deklaracje przystąpienia do poprawek złożyło ponad 62 tys. abiturientów. Najczęściej poprawiano matematykę. – W województwie lubelskim 12% licealistów i 28% uczniów techników nie zaliczyło pomyślnie egzaminu z matematyki. Trudność uczniom techników sprawił również język angielski – nie zdało go 14% – mówi Renata Janicka z lubelskiego biura Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Podobnie jak w latach ubiegłych wśród zdających poprawki, były również osoby, które nie zdały egzaminu w ciągu ostatnich pięciu lat. Do egzaminu w województwie lubelskim przystąpiło w tym roku 16 469 uczniów. Maturę zdało 79 procent z nich. Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie liceów, wśród których aż 86 procent zdało maturę. Natomiast tylko 65 procent uczniów techników przeszło pomyślnie przez tegoroczne egzaminy. Część pisemną tegorocznej matury poprawkowej uczniowie zdawali 23 sierpnia a egzaminy z części ustnej odbywały się w dniach 24–26 sierpnia 2016 r. Na wyniki maturzyści zaczekają do 12 września. (EM.K.)