Popularyzują wiedzę o kulturze tradycyjnej

„Pismo Folkowe” zostało laureatem 45. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga w kategorii honorowej dla osób i instytucji działających na rzecz kultury ludowej. Wydawane jest ono przez Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Animatorów Ruchu Folkowego.

„Pismo Folkowe” jest wydawane nieprzerwanie od 1996 roku (do roku 2014 jako „Pismo Folkowe” „Gadki z Chatki”). Siedzibą redakcji, od początku istnienia czasopisma, jest Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”. Jego idea narodziła się w środowisku młodych entuzjastów tradycji skupionych wokół Orkiestry św. Mikołaja. Do końca 2019 roku wydano 145 numerów pisma.

Przez 24 lata działalności kolejne edycje stały się miejscem wymiany wiedzy, doświadczeń, relacjonowania wydarzeń i opowieści o pasji odbiorców zainteresowanych zagadnieniami z zakresu etnologii i etnomuzykologii, kulturoznawstwa i antropologii kultury. „Pismo Folkowe” opisuje i upowszechnia kulturę tradycyjną kontynuowaną i rekonstruowaną oraz muzykę folkową z całym jej kontekstem.

Konkurs im. Oskara Kolberga organizowany jest od 1974 roku. Jego celem jest nagrodzenie osób i organizacji, które wzorem Kolberga gromadzą i popularyzują wiedzę o kulturze tradycyjnej. Podejmowane działania mają służyć jej udokumentowaniu, naukowemu opracowaniu, ochronie i zachowaniu. Przyznawany medal jest najbardziej prestiżową formą wyróżnienia osób i instytucji zajmujących się propagowaniem folkloru.

W imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego organizatorem tego prestiżowego wydarzenia jest Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej (Oddział Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze) oraz Fundacją „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło z siedzibą w Warszawie. W skład jury tegorocznego konkursu weszli etnografowie, etnomuzykolodzy i twórcy ludowi reprezentujący wiele instytucji związanych z kulturą ludową.

mg

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here