Po poradę prawną do Gmachu

Od stycznia 2016 roku mieszkańcy Chełma mogą korzystać z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W ubiegłym roku poradę prawną otrzymało w nich 637 osób.

Umiarkowane zainteresowanie poradami wynika zapewne z tego, że są one skierowane tylko do pewnych grup. Mogą z niej korzystać osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, korzystające z pomocy społecznej, kombatanci, weterani; osoby, które nie ukończyły 26 lat i osoby po 65. roku życia, poszkodowani np. na skutek klęsk żywiołowych, czy awarii technicznych oraz kobiety w ciąży. W minionym roku najwięcej interesantów zgłosiło się po porady z zakresu prawa cywilnego (206 przypadków), prawa spadkowego, prawa rzeczowego (61), prawa karnego (53), prawa pracy (47) i prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych (128).
W tym roku chełmianie również mogą korzystać z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Działają one w Gmachu (pl. Niepodległości 1) i są czynne od poniedziałku do piątku: pokój 312 A (III p.) – w godz. 12-16 -porad udzielają adwokaci; pokój 312 – w godz. 12-16 porad udzielają radcowie prawni, pokój nr 312 w godz. 7.30-11.30 – porad udzielają adwokaci i radcowie prawni ze Stowarzyszenia Ars Legis. Darmowe porady nie obejmują spraw podatkowych związanych z prowadzeniem własnej firmy, spraw z zakresu prawa celnego, handlowego i spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia. (kw)