Porozumienie PANS i Bogdanki

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie i spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka” zapoczątkowały współpracę. W planach są m.in. staże i praktyki studenckie w kopalni z możliwością zatrudnienia.

7 lutego br. prof. dr. hab Arkadiusz Tofil, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, podpisał list intencyjny dotyczący współpracy uczelni ze spółką Lubelski Węgiel „Bogdanka”. Kopalnię reprezentowali zastępcy prezesa zarządu spółki – Artur Wasilewski i Adam Partyka. W spotkaniu uczestniczyli także Bolesław Gzik – wicewojewoda lubelski, Paweł Kraszewski – dyrektor ds. personalnych LW „Bogdanka”, a także prorektorzy chełmskiej PANS – dr Beata Fałda oraz dr hab. Józef Zając, prof. PANS w Chełmie i senator RP.

– Nasze porozumienie jest kolejnym istotnym elementem zapewniającym możliwość praktycznego kształcenia w ramach kierunków technicznych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie – mówił prof. Tofil. – Aby uczelnia mogła w pełni realizować praktyczny profil studiów, potrzebne są bliskie relacje z firmami, które zatrudniają wyspecjalizowane inżynierskie kadry.

Kopalnia „Bogdanka” jest spółką, która potrzebuje wykwalifikowanych specjalistów w różnych branżach, począwszy od elektryków, mechaników, po specjalistów z obszarów budownictwa, których kształci PANS w Chełmie. Mam nadzieję, że dzisiejsze porozumienie przybliży i zwiększy atrakcyjność naszych kierunków, a studenci uzyskają jeszcze lepszą możliwość poznania tego ważnego sektora rynku pracy.

Rektor Tofil stwierdził, że uczelnia, kształcąca w znacznej mierze na kierunkach technicznych, jest w stanie zapewnić „narybek” do działów personalnych kopalni.

– Wiążemy dużą nadzieję we współpracy z uczelnią – oznajmił Adam Partyka, wiceprezes „Bogdanki”. – Aby przedsiębiorstwo rozwijało się, potrzebny jest rozwój na poziomie technicznym i tu szczególnie widzimy rolę uczelni.

Z kolei wicewojewoda B. Gzik stwierdził, że to ważne wydarzenie zarówno dla uczelni, jak i dla kopalni, zwracając uwagę na obopólne korzyści, wynikające z zapoczątkowanej współpracy.

– Kopalnia, nieposiadająca tak szerokiej bazy badawczej, jak uczelnia, może być dla niej zapleczem do realizacji różnego rodzaju badań – mówił wicewojewoda B. Gzik.

W ramach porozumienia realizowane będą zadania polegające m.in. na przedstawianiu przez LW „Bogdanka” listy tematów prac dyplomowych przydatnych z perspektywy przedsiębiorstwa, a także na udostępnianiu informacji i danych merytorycznie związanych z tematyką tych prac.

W planach są też wizyty studyjne i inne przedsięwzięcia o charakterze warsztatowym, skierowanym do studentów oraz staże i praktyki w siedzibie „Bogdanki” z możliwością dalszego zatrudnienia. Planowana jest również organizacja konkursów na najlepsze prace dyplomowe oraz inne formy wsparcia zaangażowania studentów w postaci funduszu stypendialnego, konkursów, grantów na projekty badawcze. (mo)