Porzućcie oblężoną twierdzę

Z okazji jubileuszu red. nacz. ks Rafał Pastwa otrzymał wiele gratulacji i dyplom uznania

„Oblężona twierdza” – taki czasem wizerunek Kościoła w Polsce pojawia się w mediach. Stwierdzenie to padło z ust politologów biorących udział w panelu dyskusyjnym „Media o Kościele”, który odbył się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w czwartek 11 października i stanowił jeden z punktów ogólnopolskiej konferencji „Kościół, media, społeczeństwo”, zorganizowanej z okazji 20-lecia istnienia lubelskiej edycji „Gościa Niedzielnego”.


Ks. dr Rafał Pastwa, obecny kierownik lubelskiej edycji „Gościa”, podkreślił podczas wspomnianego panelu, że wolałby, aby wizerunek Kościoła jako wspomnianej „oblężonej twierdzy” jednak nie pojawiał się w mediów katolickich, w tym przede wszystkim w reprezentowanym przez niego „Gościu Niedzielnym”.

Podczas konferencji ciekawe wątki poruszyła prof. Iwona Hofman z UMCS, dziekan Wydziału Politologii UMCS, która skupia się m.in. na badaniu historii Instytutu Literackiego w Paryżu i dorobku działającego w nim Jerzego Giedroycia. Obecnym na konferencji uzmysławia – podając przykłady z prasy – m.in. „Wprost” i „Rzeczpospolitej” – w jak dużym stopniu J. Giedroyć doceniał rolę Kościoła w Polsce, ale też w czym widział groźbę utraty prestiżu i autorytetu Kościoła w Polsce. Zjawiskiem negatywnym z tego punktu widzenia było nadmierne powiązanie Kościoła z władzą.

W konferencji brali udział m.in.: dr hab. Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Monika Przybysz z Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr hab. Andrzej Draguła z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr Agnieszka Łukasik-Turecka z KUL-u i prorektor KUL – ks. dr hab. Andrzej Kiciński.

Monika Skarżyńska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here