Posłuchaj historii Sprawiedliwej

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, przypadającego 24 marca, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie przygotował wykłady i potkania ze świadkami historii. 

We wtorek, 26 marca, w sali konferencyjnej IPN Lublin przy ul. Wodopojnej 2 odbędą się wykłady i warsztaty dla młodzieży licealnej oraz studentów o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Bohaterką wydarzenia będzie pani Halina Błaszczyk, odznaczona medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1986 roku.

Pani Halina Błaszczyk (z domu Babiarz) wraz z rodzicami oraz siostrą ukrywała w czasie okupacji w Izbicy, przez ponad 20 miesięcy, swojego sąsiada Hanana Lipszyca. Izbica w tamtym czasie pełniła w systemie zgłady Żydów rolę getta tranzytowego. To właśnie stąd wysyłano transporty do obozów śmierci w Sobiborze czy Bełżcu.

Wstęp wolny. (EM.K.)

Program wydarzenia: 10.30 – 11.30: dr Janusz Kłapeć (OBBH IPN Lublin) – wykład „Sprawiedliwi z Lubelszczyzny. Wybrane sylwetki”. Godz. 12.00 – 13.30 – spotkanie z panią Haliną Błaszczyk, odznaczoną medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1986 roku.

14.00 – 15.30: dr Janusz Kłapeć (OBBH IPN Lublin) – warsztaty dla młodzieży z lubelskich szkół średnich i studentów „Represje okupanta niemieckiego w stosunku do ludności polskiej za pomoc udzieloną ukrywającym się Żydom”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here