Posprzątali „Pompkę”

(6 kwietnia) Zarząd Koła PZW w Woli Uhruskiej zorganizował sprzątanie łowisk na podległym sobie terenie.

Zebrano śmieci wokół starorzecza „Pompka” w Woli Uhruskiej oraz w Bytyniu. Na wezwanie stawiło się jedenastu wędkarzy. Uzbierali 10 worków śmieci. Zarząd Koła serdecznie dziękuje uczestnikom akcji za przybycie i zaangażowanie. Szczególne słowa uznania należą się młodzieży, która swoją postawą dawała godny przykład do naśladowania nie tylko swoim rówieśnikom, ale też i starszym kolegom „po kiju”. (b)

Kontrole wód

Społeczna Straż Rybacka Okręgu PZW w Chełmie systematycznie kontroluje wody. Podczas jednej z ostatnich akcji patrolowała rozlewiska rzeki Bug w Uchańce, Siedliszczu, Uhrusku, rzekę Uherkę, starorzecza „Fotka Jama” w Bytyniu i „Pompka” w Woli Uhruskiej oraz zbiorniki Wytyczno, Żółtańce, Niwa i Stańków. Strażnicy ujawnili m.in. 7 szt. rybackiego sprzętu kłusowniczego, w tym 6 sieci typu drygawica. Skontrolowano 30 wędkarzy.

Nowe stawki opłat za wędkowanie dla wędkarzy niezrzeszonych

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PZW w Warszawie dotyczącą wprowadzenia schematu ustalania wysokości stawek opłat okresowych dla wędkarzy niezrzeszonych Chełmski Zarząd Okręgu wprowadził na rok 2018 nowe wysokości tych opłat, zmieniając tym samym treść uchwały podjętej w tej sprawie we wrześniu ub. roku. Nowe stawki opłat są następujące: opłata jednodniowa („od godz. do godz.”) – 19 zł, opłata 3-dniowa – 57 zł, opłata 7dniowa – 114 zł. Opłatę roczną pełną pozostawiono w dotychczasowej wysokości 400 zł. Nowością jest wprowadzenie możliwości zastosowania ulg w opłacie rocznej wynikających z rezygnacji przez wędkującego z niektórych łowisk. W związku z tym wędkarze mają możliwość wniesienia opłaty rocznej niepełnej na wody ogólnodostępne w kwocie 240 zł lub – w przypadku zamiaru wędkowania tylko w zbiornikach – opłaty w kwocie 160 zł.

Zarybienia

Okres przed długim weekendem majowym przeznaczono na wiosenne zarybienia karpiem. Ryby trafiają do następujących wód: zbiorniki – Tuligłowy, Lubańka, Husynne, Dubienka, Niwa I, Żółtańce, Stańków, jeziora – Deusze i Starosiele oraz glinianki Horodyszcze. Przypominamy, że w okresie 14 dni po zarybieniach obowiązywać będzie zakaz połowów karpia.(kd)