Potrójny jubileusz

14 października 2016 r. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie w pięknym stylu świętował jubileusz: 70-lecia szkoły zawodowej, 40-lecia technikum, 25-lecia liceum ogólnokształcącego.
Uroczystości rozpoczęła koncelebrowana msza święta, po której poczty sztandarowe, goście, nauczyciele i uczniowie przemaszerowali ulicami do budynku szkoły przy ulicy Modrzewskiego. Wśród licznie przybyłych gości, byli m.in.: wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, kierownik Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty Arkadiusz Kwieciński, dowódca 2 Mazowieckiego Pułku Saperów płk Adam Przygoda, zastępca dyrektora Szefa Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej Mariusz Telepko, kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Marcin Łopacki, wicestarosta włodawski Adam Panasiuk, a także radni, służby mundurowe powiatu włodawskiego, sponsorzy, absolwenci i przyjaciele szkoły. Szczególnymi gośćmi byli emerytowani nauczyciele i dawni pracownicy szkoły.


Nauczyciel historii Mariusz Czuj nakreślił rys historyczny placówki, którego rozwinięciem był reportaż filmowy zrealizowany przez emerytowanego nauczyciela Czesława Danilczuka. Dyrektor szkoły Eugeniusz Omelczuk w swoim przemówieniu zaprezentował, jak rozwija się szkoła dzisiaj, wskazał jej walory i sukcesy. Podkreślił również rolę swoich poprzedników i wszystkich emerytowanych nauczycieli, składając im podziękowania za trud, odwagę i determinację, z jaką budowali najpierw szkołę zawodową, potem technikum, następnie liceum ogólnokształcące. Wspomniał również zmarłych pracowników szkoły, których pamięć uczczono minutą ciszy W zakończeniu wystąpienia stwierdził: Dziś ja i pracujący w szkole nauczyciele, pamiętając o chlubnych tradycjach, staramy się sprostać nowym wyzwaniom, tworząc nowoczesną szkołę z tradycjami.
Wiele ciepłych słów i życzeń skierowali do dyrekcji i grona pedagogicznego zaproszeni goście. Absolwenci dzielili sie wspomnieniami z czasów szkolnych, dziękowali wychowawcom i pedagogom.
Piękne dzieje szkoły przypominały wystawy zdjęć oraz prezentacje multimedialne, których dopełnieniem była okolicznościowa publikacja pt. „Zarys dziejów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. 2. Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”.
Dzień Edukacji Narodowej przypadający w dniu obchodów jubileuszu, był okazją do uhonorowania Nagrodami Zarządu Powiatu i Nagrodami Dyrektora Szkoły wyróżniających się w pracy nauczycieli.
Święto Szkoły zakończył koncert jubileuszowy, w którym wystąpili nauczyciele, absolwenci, uczniowie i przyjaciele szkoły.