Powiatowa gruntówka w Zaświatyczach będzie wyremontowana

Niemal kilometr powiatowej drogi gruntowej w Zaświatyczach (gm. Hanna) zostanie wyremontowany dzięki dotacji samorządu województwa lubelskiego. Sejmik na ten odcinek przeznaczył 250 tys. zł. Brakujące środki – ok. 150 tys. zł – dołoży powiat. Remont zakończony zostanie do połowy września br.

Powiat włodawski administruje drogami powiatowymi o łącznej długości 374,101 km. Drogi gruntowe o długości 92,256 km stanowią blisko 25% wszystkich dróg powiatowych. – Przy takich proporcjach doprowadzenie ich do właściwych parametrów technicznych wymaga wykonania kompleksowych robót inwestycyjnych oraz ogromnych nakładów finansowych – mówi starosta Andrzej Romańczuk. – Pomimo usilnych starań ograniczone środki finansowe powiatu nie pozwalają na utrzymanie dróg gruntowych w należytym stanie.

Remont dotyczyć będzie 980-metrowego odcinka od skrzyżowania z drogą powiatową 1700L w Zaświatyczach w kierunku miejscowości Dołhobrody. Odcinek przebiega wyłącznie przez tereny rolne (do drogi przylega bezpośrednio 71 działek rolnych) i stanowi dojazd dla pięćdziesięciu mieszkańców Zaświatycz. Droga ta wykorzystywana jest do transportu rolnego na terenach o utrudnionych warunkach glebowych. Stan techniczny tego odcinka jest zły, występują liczne doły, tworzą się zastoiska wody, a po każdym deszczu szczególnie w okresie wiosennym i jesiennym występują duże utrudnienia w ruchu, uniemożliwiając dojazdy maszyn rolniczych do pól.

– Wiadomość o otrzymaniu dotacji na budowę drogi w Zaświatyczach bardzo nas cieszy – mówi Adam Panasiuk, wicestarosta włodawski. – Wbrew temu, o czym się ostatnio głośno mówi, zewnętrznych środków na lokalną infrastrukturę drogową jest bardzo mało, a potrzeby ogromne – większość naszych dróg powstało 40-50 lat temu! Jesteśmy zatem bardzo wdzięczni marszałkowi województwa i całemu zarządowi za ten gest. (pk)