Powiatowy plan na zimę

Jeszcze w listopadzie o zimie i ewentualnych zagrożeniach z nią związanych radzili członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włodawie.

 

Posiedzeniu przewodniczył po raz pierwszy wicestarosta Adam Panasiuk. Jako pierwsza głos zabrała Wiesława Kadrow – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie. Przedstawiła procedury związane z postępowaniem w przypadkach obfitych opadów śniegu, silnych wiatrów czy też niskich temperatur. W tym sezonie zimowym drogi powiatowe będą utrzymywane wyłącznie w IV i V standardzie (co oznacza m.in., że czas likwidacji śliskości nie może przekraczać 8-10 godz. od momentu wystąpienia zjawiska powodującego śliskość). Przygotowano 240 ton mieszanki oraz 85 ton soli z przygotowaniem na drogi powiatowe. W razie ataku zimy wprowadzone zostaną nawet 3-zmianowe dyżury. Pojazdy są wyposażone w GPS-y, które pozwalają nie tylko zlokalizować dany pojazd, ale także w razie potrzeby szybko do niego dojechać, kiedy np. nie działa telefon. Podobnie przygotowany do sezonu zimowego jest Zarząd Dróg Wojewódzkich we Włodawie, który ma podpisane wszystkie umowy z wykonawcami. ZDW ma zgromadzone także 2000 ton soli. W dyskusji padł wniosek, aby ustalić z ZDW, czy będzie odśnieżana i posypywana ścieżka pieszo-rowerowa przy drodze wojewódzkiej z Włodawy w stronę Hanny.
Paweł Matczuk, komendant PSP zwrócił uwagę na zadania straży, które są niejako „pomocnicze”. Straż będzie oczywiście pomagać w tych wszystkich miejscach, które są trudno dostępne dla mieszkańców i służb. Przypomniał także o profilaktycznej akcji związanej z korzystaniem z urządzeń grzewczych. – Kwestii czadu, nieszczelnych przewodów kominowych i związanych z tym zagrożeń nie wolno lekceważyć – mówił strażak.
Policja koncentruje się przede wszystkim na problemie bezpieczeństwa drogowego oraz ewentualnego zabezpieczenia mienia w przypadkach ekstremalnych zagrożeń.
Krzysztof Wojtal, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, przedstawił prawne i techniczne aspekty związane z zagrożeniami zawalania się dachów w wyniku intensywnych opadów śniegu. Jego zdaniem, dwa obiekty są we Włodawie w pierwszej kolejności zagrożone podczas intensywnych opadów śniegu: Rossmann i Stokrotka.
Na koniec A. Panasiuk, w imieniu starosty Andrzeja Romańczuka, postawił zadania kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży w związku z okresem zimowym i obfitymi opadami śniegu oraz przekazał rekomendacje burmistrzowi i wójtom gmin w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie zimowym. Wśród tych zaleceń są m.in. następujące: dokonać przeglądu właściwych procedur reagowania na wypadek gwałtownego ataku zimy, przeprowadzić analizę stanu gotowości w służbach, inspekcjach i strażach powiatowych do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych, zapewnić niesienie pomocy społecznej przez instytucje powiatowe oraz organizacje społeczne, osobom niedołężnym, starszym oraz bezdomnym, rozpoznać możliwości tymczasowego zakwaterowania osób ewakuowanych z uwagi na negatywne skutki ataku zimy (internaty, bursy szkolne, szkoły itp.), udzielać pomocy w zakresie dostarczania niezbędnych produktów (w miarę zgłaszanych potrzeb) do miejsc niedostępnych dla normalnego transportu ze względu na warunki pogodowe, przekazywanie do środków masowego przekazu informacji o lokalnych utrudnieniach na drogach i wyznaczonych objazdach, przygotowanie do uruchomienia alternatywnej komunikacji w sytuacjach wystąpienia intensywnych opadów śniegu i długotrwałego utrzymywania się niskich temperatur, zabezpieczenie miejsc ewakuacji i niezbędnego asortymentu oraz pomocy medycznej dla podróżnych będących w stanie zagrożenia, którzy oczekują na nieprzejezdnych szlakach drogowych lub mieszkańców miejscowości, do których jest utrudniony dojazd.
Starosta poprosił także wszystkie służby zaangażowane w sprawę przygotowania do zimy, by ze sobą jak najściślej współpracowały, szczególnie w kwestii wymiany potrzebnej informacji. (pk)