Powołani do munduru

W czwartek szeregi lubelskiego garnizonu policji zasiliło 20 nowych funkcjonariuszy. Wśród osób, które w Komendzie Wojewódzkiej w Lublinie złożyły uroczystą przysięgę i odebrały służbowe legitymacje, znalazło się pięć pań. Wszyscy kandydaci musieli przejść przez egzaminacyjne sito. Przed nimi jeszcze kilkumiesięczne szkolenie.


Policja jest nadal otwarta na nowych pracowników. Na początek trzeba: posiadać polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, do tego wyróżniać się dość dobrą formą fizyczną i psychiczną. LL