Powstaje Młodzieżowa Rada we Włodawie

Zgodnie ze swoją zapowiedzią sprzed lat, burmistrz Włodawy wystąpił z inicjatywą powołania szkolnego samorządu. Trwa właśnie procedura, której zwieńczeniem będzie wybór Młodzieżowej Rady Miasta we Włodawie. Ma to nastąpić w końcu lutego, a pierwsza sesja powinna się odbyć w pierwszej połowie marca.

Rada jest reprezentacją młodzieży uczącej się we Włodawie. Podstawą działalności Młodzieżowej Rady jest praca społeczna radnych. Radni za pełnienie swojej funkcji nie mogą pobierać wynagrodzenia ani diet, nie są też związani z żadną partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym.
Jak czytamy w dokumentach programowych, celem działania Młodzieżowej Rady jest: upowszechnienie idei samorządności wśród młodzieży, wspieranie aktywności młodzieży, umożliwienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość życia, kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych, obywatelskich i patriotycznych, współpraca i integracja środowisk młodzieżowych, promowanie kultury dyskusji i wypowiedzi.
Wszyscy chętni do kandydowania do MRM powinni zebrać pod swoją kandydaturą 30 podpisów wśród uczniów szkoły i zgłosić się do 25 stycznia do Miejskiej Komisji Wyborczej (p. nr 35, II p. ratusza). Wybory odbędą się 27 lutego.
Więcej informacji w Urzędzie Miejskim we Włodawie – Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego. (p)