Powstanie Centrum Edukacji Historycznej w Sobiborze

Dzięki wsparciu zewnętrznemu, w tym pieniądzom holenderskim, najprawdopodobniej w przyszłym roku powstanie Centrum Edukacji Historycznej w Sobiborze. Będzie się mieściło w historycznym budynku byłej stacji kolejowej. Praca Centrum ma być ściśle powiązana z działalnością bieżącą Muzeum Państwowego w Sobiborze.

Na sesji Rady Gminy we Włodawie (8 listopada) obecny był m.in. starosta Andrzej Romańczuk, który odpowiadał na interpelacje radnych oraz przedstawiał aktualne informacje z działalności powiatu. Mówił m.in. o planach dotyczących stworzenia w Sobiborze nowej placówki popularno-historyczno-edukacyjnej – Centrum Edukacji Historycznej. Ma ono powstać w budynku po byłej stacji kolejowej, tuż obok Muzeum Państwowego.
– Chcemy ocalić od zapomnienia miejsce związane z martyrologią Żydów, jakim jest stacja kolejowa Sobibór – mówi A. Romańczuk. – Chcemy, dzięki pieniądzom m.in. z fundacji Laetitia (80 tys. zł), holenderskiej prowincji Gelderland (120 tys. euro) oraz dofinansowaniu unijnemu, wyremontować ten budynek, uporządkować plac wokół niego i utworzyć tam Centrum Edukacji Historycznej. Sobibór jest bowiem jedną z dwóch – obok Auschwitz – najbardziej rozpoznawalnych polskich miejscowości w świecie, które są związane z tragedią Holokaustu.
Dlatego też powiat czyni starania, aby to miejsce stało się także zdecydowanie łatwiej dostępne dla odwiedzających. Stąd m.in. zabiegi o to, aby uzyskać dofinansowanie na drogę Sobibór terminal kolejowy – droga wojewódzka 816. Projekt „Budowa i przebudowa drogi powiatowej 1727L Sobibór – droga wojewódzka 816”, na odcinku o długości 3,7 km, od terminala załadunkowego w m. Sobibór do skrzyżowania z drogą wojewódzką 816 już uzyskał dofinansowanie z UE na prawie 2 mln zł, ale powiat stara się jeszcze zminimalizować koszty własne. Odcinek od stacji kolejowej Sobibór do skrzyżowania z drogą 816, o długości 3,2 km, posiada nawierzchnię gruntową. Wzdłuż całego odcinka drogi zlokalizowana jest trasa rowerowa Green Velo, wybudowana w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Budowa tej drogi ma nastąpić w przyszłym roku i zdecydowanie przyczyni się do lepszej komunikacji z nowo powstałym Centrum oraz Muzeum Państwowym w Sobiborze. (pk)