Pożar składowiska odpadów

Trudna akcja gaśnicza na terenie dawnej cementowni w Rejowcu Fabrycznym. W ogniu stanęło składowisko odpadów komunalnych. Gęsty dym niemal całkowicie pozbawiał strażaków widoczności.

W środę w nocy (1 września, o godzinie 2:08) na stanowisko kierowania straży pożarnej w Chełmie wpłynęło zgłoszenie do pożaru przy ul. Cementowej w Rejowcu Fabrycznym. Paliła się znaczna część składowiska odpadów komunalnych.

– Po przybyciu jednostek straży pożarnej na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pożarem całkowicie objęte są trzy boksy, w których zmagazynowane było około 300 ton odpadów sprasowanych w bele. Akcja gaśnicza była utrudniona z powodu dużego zadymienia oraz braku wydajnej sieci hydrantowej będącej na terenie zakładu – informuje bryg. Wojciech Chudoba, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie. – Strażacy pracowali w sprzęcie ochrony układu oddechowego (OUO).

Po zlokalizowaniu pożaru odpady były sukcesywnie wywożone z boksów, przy pomocy sprzętu właściciela zakładu, i przelewane wodą, aż do całkowitej likwidacji zagrożenia. W akcji gaśniczej trwającej ponad 5 godzin brało udział łącznie 5 zastępów – 20 ratowników z Państwowej Straży Pożarnej z Chełma i z Ochotniczych Straży Pożarnych z miejscowości: Kanie i Rejowiec. O zdarzeniu poinformowano Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – oddział Chełm – dodaje bryg. Chudoba. (pc, fot. JRG 1 Chełm)