Poznawali tajniki prawa

Od 5 do 7 kwietnia odbywały się Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Pierwszego dnia członkowie Koła Naukowego Studentów Europeistyki „EURO-KUL” przygotowali spotkanie „Erasmus od kuchni”. Opowiedzieli oni o procedurze aplikowania na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ oraz podzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi studiowania i życia codziennego w różnych europejskich krajach.
5 i 6 kwietnia pracownicy naukowi oraz praktycy – adwokaci – przeprowadzili szkolenia dla studentów z pisania pism prawniczych – administracyjnych, w sprawach rodzinnych, dochodzenia roszczeń w sprawach cywilnych oraz szkolenie na temat udziału adwokata w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.
Trzeciego dnia Lexaliów, 7 kwietnia, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pod hasłem „Bezpieczeństwo prawne z perspektywy prawa administracyjnego”. Jej celem była próba odpowiedzi na pytanie, czy normy prawa administracyjnego, a co za tym idzie – działalność organów administracji publicznej, zapewniają obywatelom skuteczne poczucie bezpieczeństwa prawnego.
– Lexalia to nie tylko święto naszego wydziału, ale przede wszystkim możliwość udziału w licznych wykładach czy szkoleniach. Jest to dla nas, studentów, szansa na doskonalenie umiejętności, choćby w pisaniu pism procesowych. To ciekawa i dobra inicjatywa, która budzi duże zainteresowanie na naszym wydziale – mówiła Paulina, studentka II roku II stopnia administracji i V roku prawa KUL.
Zaś w dniach 11 – 16 kwietnia odbył się Tydzień Prawników. To przedsięwzięcie organizowane jest na KUL od prawie 25 lat. W jego skład wchodził cykl konferencji, szkoleń oraz dyskusji poświęconych obecności oraz roli prawa w naszym społeczeństwie. Głównym tematem tegorocznej edycji było zagadnienie dostępu do darmowej pomocy prawnej. MG

News will be here