Pozostaną w naszej pamięci

Henryk Misztal

W ciągu minionych dwunastu miesięcy pożegnaliśmy wielu wybitnych lublinian i świdniczan. Ich odejście wywołało pustkę w kulturze, nauce, życiu społecznym.


Wojciech Orłowski

(12.07.1963 – 30.11.2019)

30 listopada 2019 r. zmarł nagle prof. Wojciech Orłowski, autor licznych publikacji dotyczących teorii konstytucji, europeizacji prawa konstytucyjnego i parlamentaryzmu w Polsce. Od 2013 r. był kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla transformacji ustrojowej oraz za działalność na rzecz rozwoju parlamentaryzmu.

Kazimierz Sykut

(5.10.1923 – 15.12.2019)

15 grudnia 2019 r. zmarł prof. dr hab. Kazimierz Sykut. Przez swoje całe życie zawodowe związany był z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Był dziekanem Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii (1970-1972), Wydziału Chemii (1989-1990), prorektorem ds. dydaktycznych (1972-1975), prorektorem ds. nauki badań (1975-1981), dyrektorem Instytutu Chemii (1981-1987).

Jerzy Rodzik

(21.07.1958 – 21.12.2019)

21 grudnia 2019 roku zmarł Jerzy Rodzik, sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku, wieloletni prezes i wiceprezes Sądu Okręgowego w Lublinie. Orzekał w głośnych procesach karnych, dotyczących m.in. zorganizowanych grup przestępczych. W latach 1997 – 2007 był zastępcą Rzecznika Interesu Publicznego. Reprezentował interes publiczny w postępowaniach lustracyjnych.

Jan Marian Gliński

(4.04.1933 – 9.01.2020)

9 stycznia w wieku 86 lat zmarł prof. Jan Marian Gliński, agrofizyk i gleboznawca, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, były dyrektor Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN i były prezes Oddziału PAN w Lublinie. Ukończył Liceum im. Stanisława Staszica, a następnie studia z zakresu nauk rolniczych w Wyższej Szkole Rolniczej (obecny Uniwersytet Przyrodniczy). Od 1982 był kierownikiem Zakładu Agrofizyki PAN, a w latach 1987–2003 dyrektorem Instytutu Agrofizyki PAN. W 2011 roku został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Maria Sękowska

(16.07.1958 – 19.01.2020)

19 stycznia zmarła prof. Maria Sękowska, ceniona pedagog oraz artystka grafik. Od 2017 r. pracowała na stanowisku profesora nadzwyczajnego UMCS w Instytucie Sztuk Pięknych. W swojej twórczości artystycznej koncentrowała się na grafice, rysunku i malarstwie. Brała udział w ponad 60 wystawach zbiorowych i ponad 50 wystawach indywidualnych – w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych. Wielokrotnie była nagradzana w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, odznaczona Medalem Prezydenta Miasta Lublina za wybitną działalność kulturalno-naukową.

Romuald Lipko

(3.04.1950 – 6.02.2020)

6 lutego po ciężkiej chorobie odszedł Romuald Lipko, kompozytor i multiinstrumentalista, jeden z założycieli i późniejszy (po odejściu Krzysztofa Cugowskiego) lider Budki Suflera. Absolwent I LO im. Stanisława Staszica. Od początku lat 70. był basistą, a później głównie klawiszowcem i kompozytorem. Jego największym sukcesem komercyjnym okazała się płyta „Nic nie boli, tak jak życie”, wydana w 1997. Sprzedała się w ponad milionowym nakładzie. Współpracował z wieloma polskimi wokalistkami. Był autorem największych przebojów Anny Jantar, Urszuli, Ireny Jarockiej, Zdzisławy Sośnickiej, Izabeli Trojanowskiej. Komponował dla Ireny Santor, Maryli Rodowicz, czy Eleni.

Stanisław Kosiński

(5.05.1936 – 7.02.2020)

7 lutego zmarł prof. Stanisław Kosiński, wybitny socjolog, wielce zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Był pierwszym socjologiem zatrudnionym na uczelni, który od podstaw tworzył środowisko socjologiczne. Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Filozofii i Socjologii oraz pierwszy dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii. Autor ponad 130 publikacji naukowych i dydaktycznych, w tym podręcznika akademickiego „Socjologia ogólna”. Współtwórca magisterskich studiów pielęgniarskich w Akademii Medycznej w Lublinie.

Jan Bystrek

(17.06.1934 – 20.02.2020)

20 lutego zmarł prof. Jan Bystrek, wybitny botanik, wielce zasłużony dla Uniwersytetu i Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. Dokonane przez niego podziały taksonomiczne przyjęły się w światowej systematyce porostów. Autor ponad 100 prac naukowych, w tym dwóch podręczników. Opracował wiele haseł o porostach w Encyklopedii Powszechnej PWN. Wieloletni członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN, Lubelskiego Oddziału PAN. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jacek Abramowicz

(11.09.1934 – 29.02.2020)

29 lutego zmarł Jacek Abramowicz, muzyk, pianista, kompozytor, aranżer, artysta estradowy. Mąż tancerki baletowej Danuty Abramowicz, ojciec pianisty jazzowego Bartłomieja Abramowicza. Ukończył studia prawnicze oraz uzyskał dyplom na kierunku muzyki estradowej. W okresie studiów 1954–1959 był założycielem i liderem zespołu „Bemol”, pierwszego zespołu jazzowego (dixieland) w powojennym Lublinie. Współtworzył istniejący 30 lat lubelski kabaret „Czart”. Założył kabaret „Kant”. Był członkiem stowarzyszenia ZAIKS (około 200 kompozycji). Współpracował z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Przez 10 lat kierował Klubem Dziennikarzy i Środowisk Twórczych „Nora” w Lublinie. Brał udział w setkach koncertów estradowych jako akompaniator. Współpracował z wieloma zespołami i teatrami. Autor m.in. kompozycji: Ballada o Lublinie, To było dawno, Jesienna piosenka, Charleston starszego pana, Kosmiczny Dyzio i Piosenka starego fotografa.

Jerzy Miernowski

(zm. 20.04.2020)

20 kwietnia zmarł Jerzy Miernowski, nauczyciel, wychowawca i wieloletni wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego. W II LO pracował od 1974 roku. W latach 1990 – 2004 pełnił funkcję wicedyrektora szkoły. – Nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń uczniów był postrzegany jako przyjaciel młodzieży i pracowników, którym zawsze udzielał wsparcia i mądrej rady. Nigdy nie odmawiał, gdy ktoś oczekiwał pomocy. Specjalnością i pasją Pana Profesora była matematyka, ale interesował się sportem. Życzliwy i skromny odszedł cicho, bez pożegnania – informowali na szkolnej stronie dyrekcja, nauczyciele i pracownicy II LO.

Krzysztof Dmitruk

(6.10.1939 – 8.05.2020)

8 maja zmarł prof. Krzysztof Dmitruk, badacz literatury i kultury polskiej, autor wielu prac z socjologii literatury, w tym m. in. ważnych książek: Literatura – społeczeństwo – przestrzeń (1980), Współczesne polskie koncepcje kultury (1990). Prof. Dmitruk był wieloletnim pracownikiem Instytutu Filologii Polskiej UMCS, a następnie Instytutu Badań Literackich PAN i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Antoni Krawczyk

(2.06.1942 – 17.05.2020)

17 maja zmarł prof. Antoni Krawczyk, autor wielu cennych publikacji, organizator licznych konferencji naukowych oraz uznany dydaktyk. Wieloletni Kierownik Zakładu Podstaw Kultury i Naukoznawstwa. Za liczne zasługi otrzymał Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi.

Antoni Pieniążek

(3.03.1940 – 25.05.2020)

25 maja zmarł prof. Antoni Pieniążek, poseł na Sejm RP X kadencji (1989-1991), przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie (1988-1991). W 1965 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Z największą lubelską uczelnią związany zawodowo był do 2017 roku. Były dziekan Wydziału Prawa i Administracji (2005-2012) pełnomocnik Rektora UMCS ds. studenckich (1978-1980), Kierownik Zakładu Socjologii Prawa (1980-2012). Autor licznych monografii i podręczników akademickich. Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Józef Edward Mojski

(1.07.1926 – 6.06.2020).

6 czerwca zmarł prof. Józef Edward Mojski, geolog, geograf, geomorfolog.. Przez całe życie zawodowe był związany z UMCS. W 2018 r. na mocy uchwały senatu uczelni otrzymał tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w uznaniu zasług dla poznania budowy geologicznej naszego regionu oraz rozwoju Lubelskiego Ośrodka Geograficznego. Wychowawca wielu pokoleń geografów i geologów, i współtwórca tzw. lubelskiej szkoły lessowej.

Alfred Bondos

(28.07.1945 – 8.06.2020)

8 czerwca zmarł nagle Alfred Bondos działacz niepodległościowy, były radny i legenda świdnickiej „Solidarności”. Pracę w WSK Świdnik rozpoczął w 1961 roku. W latach osiemdziesiątych był współzałożycielem zakładowej „Solidarności” i członkiem Komisji Zakładowej. Przygotowywał audycje emitowane w zakładowym radiowęźle. Później był również organizatorem i redaktorem podziemnego Radia „S” oraz współtwórcą biuletynu zakładowego „Grot”. 13 grudnia 1981 r. po ryzykownej ucieczce ze swojego mieszkania – wyskoczył przez balkon z II piętra – uniknął internowania. Przedostał się do fabryki i uczestniczył w pracy Komitetu Strajkowego w WSK Świdnik. Po pacyfikacji zakładu, 16 grudnia 1981 r., wymknął się obławie. Ukrywał się przez ponad rok, przez pierwsze cztery miesiące pozostając na terenie WSK, następnie na wsi pod Łęczną i w Lublinie. 21 stycznia 1984 został aresztowany. Był więziony w Lublinie i Warszawie. Po opuszczeniu więzienia przez długi czas pozostawał bez pracy. Mimo represji wciąż niezłomnie działał w podziemiu. Ostatni raz został aresztowany w czerwcu 1987 r., w przeddzień wizyty Jana Pawła II w Lublinie. W 1989 współorganizował Stowarzyszenie SOS „S” na rzecz potrzebujących w Świdniku. W latach 1990-1994, 2002-2006, 2010-2014 i 2014-2018 radny Miasta Świdnik, a w kadencji 1998-2002 radny powiatu świdnickiego. W 2008 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Także w 2008 roku, Rada Miasta Świdnik przyznała mu tytuł „Zasłużony dla miasta Świdnika”.

Dominik Szynal

(4.11.1937 – 29.06.2020)

29 czerwca zmarł Dominik Szynal, matematyk, profesor zwyczajny Instytutu Prawa i Ekonomii Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli. Przez blisko 50 lat (1961-2008) związany był z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, były zastępca dyrektora Instytutu Matematyki i kierownik Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa. Organizator wielu konferencji i dyskusji naukowych, autor ponad 200 artykułów naukowych. Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Mariusz Matyaszewski

(zm. 14.07.2020)

14 lipca zmarł Mariusz Matyaszewski, archeolog, znakomity badacz Lublina i okolic. Zaczynał pracę w Pracowni Konserwacji Zabytków, a po 1989 roku był związany z Pracownią Badań i Nadzorów Archeologicznych. Prowadził prace i nadzory między innymi w klasztorze i kościele dominikanów w Lublinie, na Zamku i Starym Mieście. W kościele w Kurowie, w kryptach odnalazł trumnę ze szczątkami współtwórcy konstytucji 3 Maja, ks. Grzegorza Piramowicza. Autor kilkuset dokumentacji archeologicznych. Miał 64 lata.

Tadeusz Stanisław Gałkowski

(6.04.1936 – 29.07.2020)

29 lipca zmarł Tadeusz Stanisław Gałkowski, psycholog, profesor nauk humanistycznych, wieloletni pracownik Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. Studia wyższe z zakresu filozofii chrześcijańskiej ukończył w 1957 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1969 uzyskał stopień doktora na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej uzyskał stopień doktora habilitowanego w 1974 roku, a 9 lat później uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Piotr Lech

(9.03.1954 – 3.08.2020)

3 sierpnia zmarł profesor sztuk plastycznych Piotr Lech. Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związany był od 1979 r. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego (2003-2006, 2006-2009). W pracy artystycznej zajmował się grafiką warsztatową (głównie litografią), grafiką komputerową oraz rysunkiem. Był laureatem wielu nagród i wyróżnień. Jego prace były wystawiane na całym świecie. Ceniony dydaktyk, promotor wielu magistrów i licencjatów, spośród których kilkoro uzyskało wysoki status artystyczny i uznanie krytyków.

Piotr Szczepanik

(14.02.1942- 20.08.2020)

20 sierpnia zmarł Piotr Szczepanik, piosenkarz, aktor i gitarzysta. Studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i tam rozpoczął działalność artystyczną w kabarecie „Czart” występującym w kultowej lubelskiej kawiarni „Czarcia łapa”, mieszczącej się na Starym Mieście oraz w Akademii Medycznej „Dren 59”. Debiutował w 1963 na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Znany był z takich przebojów jak „Żółte kalendarze” (autor tekstu: Jerzy Miller), „Kochać”, „Goniąc kormorany” (autorem obu tekstów jest Andrzej Tylczyński), „Puste koperty”, „Zabawa podmiejska”, „Nigdy więcej” i innych. Na przełomie lat 60. i 70. XX w. wraz z Bohdanem Łazuką i Jackiem Fedorowiczem prezentował program estradowo-kabaretowy „Popierajmy się”. Wraz z NSZZ „Solidarność”, od 1980 do 1989 r., był współorganizatorem Festiwalu Piosenki Prawdziwej (1981) oraz koncertów w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Po 1990 był szefem Zespołu Współpracy ze Środowiskami Twórczymi w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy, a w 2005 członkiem honorowego komitetu poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich.

Zdzisław Niedźwiedź

(26.06.1936 – 28.08.2020)

28 sierpnia zmarł prof. Zdzisław Niedźwiedź, ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca młodzieży, wybitny pedagog oraz artysta grafik. Przez ponad 40 lat zawodowo związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. W swojej twórczości artystycznej koncentrował się na grafice warsztatowej oraz technikach metalowych barwnych (20 wystaw indywidualnych i blisko 100 wystaw zbiorowych, w tym 12 międzynarodowych).

Marcin Olajossy

(1.01.1946 – 16.09.2020)

16 września zmarł prof. dr hab. n. med. Marcin Olajossy, lekarz psychiatra, znakomity naukowiec, wykładowca, nauczyciel wielu pokoleń lekarzy, psychologów i teologów. Przez wiele lat był kierownikiem Katedry i II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Przewodniczącym Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Był współorganizatorem Lubelskich Spotkań Naukowych. Pełnił również funkcję konsultanta wojewódzkiego do spraw psychiatrii.

Henryk Komsta

(27.01.1952 – 14.10.2020)

14 października zmarł prof. Henryk Komsta, specjalista w zakresie inżynierii rolniczej, budowy i eksploatacji maszyn, zasłużony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń absolwentów. Od 1975 roku związany był z Politechniką Lubelską, gdzie rozpoczął pracę w Zakładzie Maszyn Przemysłu Spożywczego. W kadencji 2002-2005 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia Wydziału Mechanicznego, a od roku 2011 był dyrektorem Instytutu Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii (obecnie Katedra).

Mieczysław Janik

(1955 – 21.10.2020)

21 października zmarł Mieczysław Janik, wieloletni prezes Spółdzielni Pszczelarskiej APIS w Lublinie. W swoim życiu zawodowym od początku związany był z Lubelszczyzną. Wieloletni dyrektor Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli, nauczyciel, pracownik oświaty, od 1974 roku związany ze Spółdzielnią Pszczelarską APIS w Lublinie. Dzięki Jego zaangażowaniu i umiejętnościom, APIS stał się nowoczesną i rozpoznawalną na całym świecie firmą, będącą chlubą i wizytówką województwa lubelskiego. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Leszek Wertejuk

(1960 – 22.10.2020)

22 października zmarł Leszek Wertejuk, prezes zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” w Lublinie, doświadczony menedżer w branży spożywczej, absolwent Politechniki Lubelskiej. Z lubelską fabryką związany był od 2013 roku, w którym rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora ds. sprzedaży i marketingu. Dwukrotnie był powoływany na stanowisko prezesa Pszczółki” (2015, 2020).

Henryk Misztal

(10.04.1936 – 28.10.2020)

28 października zmarł ks. Henryk Misztal, profesor nauk prawnych, specjalista prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego, kanonik gremialny Kapituły Lubelskiej. Od 1980 był kierownikiem Katedry Prawa Wyznaniowego i kuratorem Katedry Prawa Kanonizacyjnego, w latach 1983–1987 prodziekanem, a w latach 1987–1989 dziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych KUL. Był jednym z inicjatorów założycieli powstałego w 2008 Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

Wanda Brzyska

(19.02.1931 – 29.10.2020)

29 października zmarła prof. Wanda Brzyska, wielce zasłużona dla polskiej i światowej chemii. Całe zawodowe życie była związana z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1977-1998 kierowała Zakładem Chemii Nieorganicznej i Ogólnej, a od 1998 roku, po podziale tego Zakładu, kierowała pracą naukową i dydaktyczną Zakładu Chemii Ogólnej do momentu przejścia na emeryturę w 2001 r. Autorka 281 artykułów naukowych, 105 zestawów danych rentgenowskich powstałych we współpracy z Powder Diffraction File, 9 patentów i recenzentka 33 książek z dziedziny chemii. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. opr. BS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here