Prace na ujęciach idą pełną parą

W Dubience i Skryhiczynie trwa modernizacja ujęć wody. Ta bardzo ważna inwestycja pochłonie blisko 5 mln zł, z czego tylko niecałe 250 tys. zł gmina wykłada z własnej kasy, bo reszta to dotacja. Przedsięwzięcie ma zakończyć się wcześniej niż przewidywano.

Od października ub.r. w gminie Dubienka realizowane jest zadanie pod nazwą „Modernizacja ujęć zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach Dubienka i Skryhiczyn”. Zakres robót budowlanych w Dubience obejmuje przebudowę budynku stacji uzdatniania wody z wymianą technologii pozyskania i uzdatniania wody pitnej.

W Skryhiczynie zakres robót obejmuje także przebudowę budynku stacji uzdatniania wody i wymianę instalacji, co przyczynić ma się do poprawy jej funkcjonalności. Oprócz tego budynek tamtejszej stacji będzie docieplony i wymienione mają być w nim okna i drzwi. Na całe zadanie gmina Dubienka pozyskała 4 750 000 zł dofinansowania z Polskiego Ładu, a wkład własny wyniósł 250 tys. zł. Sytuacja na rynku przetargów łatwa nie jest, bo ceny szybko się zmieniają, przez co samorządowcom ciężko właściwie oszacować wartość zadania. Urzędnikom z gminy Dubienka się to jednak udało.

Wybrana w przetargu oferta firmy, z którą podpisano umowę na realizację inwestycji opiewa na 4 981 500 zł, z czego 4 732 425 zł to dotacja z Polskiego Ładu, a 249 075 zł gmina ostatecznie wyłożyła z własnej kasy. Urzędnicy z gminy Dubienka cieszą się, że przedsięwzięcie jest realizowane. Było dla nich priorytetem, bo ujęcia wody w gminie Dubienka tak, jak w większości gmin powiatu chełmskiego pochodzą z lat 70-tych XX wieku i wymagały już modernizacji.

– To była bardzo potrzebna inwestycja – mówi Krystyna Deniusz-Rosiak, wójt gminy Dubienka. – Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązał się na wykonanie całości zadania do października 2023 roku, jednak ze względu na zaawansowany stopień prac budowlanych zakończenie inwestycji jest planowane na lipiec bieżącego roku. (mo)