Pracodawco, dowiedz się

Jeszcze tylko do 24 listopada w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie działa punkt informacyjny dla pracodawców.

Punkt informacyjny mieści się w Gmachu (pl. Niepodległości 1) w pok. 162 na I piętrze. Tam doradcy czekają na pracodawców, którzy chcieliby zapoznać się ze skierowaną do nich ofertą PUP (dot. m.in. staży lub refundacji kosztów szkoleń dla pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego).
Więcej informacji: tel. nr 82 562 76 60 lub 82 562 76 37 oraz email: oferty@pupchelm.pl. (mg)