Pracuj u siebie

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Chełmie zaprasza do udziału w projekcie „Pracuję u siebie”. Dzięki bezzwrotnej unijnej dotacji można spełnić marzenia o własnej firmie.

Projekt „Pracuję u siebie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Kierowany jest do bezrobotnych w wieku co najmniej 30 lat, którzy chcą założyć działalność gospodarczą. Chodzi o osoby należące co najmniej do jednej z pięciu grup: osoby powyżej 50. roku życia; o niskich kwalifikacjach; kobiety, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni. Gra warta jest świeczki, bo dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 23 000 zł. Przez 12 miesięcy uczestnicy mają zapewnione wsparcie po 700 zł miesięcznie. Uczestnicy projektu zobowiązani są do zapewnienia co najmniej 2 proc. wartości przyznanej dotacji. Do tego zapewnione są fachowe szkolenia i pomoc w opracowaniu biznes planu. Szczegóły pod numerem tel. 82 563 24 29 lub w biurze projektu, Pl. Niepodległości 1 w Chełmie. (red)