Prawa moje, twoje, nasze

W lubelskim ratuszu w piątek 27 kwietnia spotkali się przedstawiciele młodzieżowych rad miast, gmin i sejmików, by dyskutować o prawach ucznia. Ogólnopolska konferencja „Prawa moje, twoje, nasze” zorganizowana została przez Młodzieżową Radę Miasta Lublin.


– Dyskutowaliśmy o tym, jak wiele konfliktów i sporów pomiędzy nauczycielami a uczniami udałoby się rozwiązać, gdyby znali oni swoje obowiązki i prawa – mówi Mateusz Ostrowski, członek Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, uczeń XXIV LO w ZS nr 5. Jak przyznaje, młodzi nie znają dokładnie swoich praw. Choć większość jest ich świadoma, to rzadko kiedy sięgają po dokumenty.

– Prawa ucznia nie mogą być sposobem na podsycanie konfliktu z nauczycielem, bo one do tego nie służą. Warto jednak je znać, bo mogą przydać się do załagodzenia sporu – dodaje Mateusz Ostrowski.

Sam zainteresował się przysługującymi mu prawami podczas dość napiętej sytuacji z jego nauczycielem z gimnazjum. Jak zaznacza, do eskalacji konfliktu udało się nie dopuścić właśnie dzięki merytorycznemu przedyskutowaniu obowiązków ucznia zawartych w kodeksie praw.

– W ramach dyskusji panelowej, konsultacji z ekspertami i zbierania wspólnych wniosków chcemy wypracować porozumienie organizacji młodzieżowych, które przekażemy władzom samorządowym, kuratoriom oświaty oraz Ministerstwu Edukacji Narodowej, w celu rozpoczęcia debaty o sytuacji, prawach i obowiązkach polskich uczniów – zaznacza Miłosz Trąbka, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. W wydarzeniu wzięło udział około 150 młodych społeczników z całego kraju. (EM.K.)

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin jest organem opiniotwórczo-doradczym. Jej celem jest reprezentowanie interesów młodzieży wobec władz miasta oraz wspieranie rozwoju i aktywności młodych ludzi w mieście. Przy Młodzieżowej Rady Miasta Lublin działa Rzecznik Praw Ucznia, który stoi na straży respektowania praw i obowiązków uczniów lubelskich szkół, a także zajmuje się analizą sytuacji prawnej polskiej młodzieży w obliczu zachodzących zmian oświatowych. Rada liczy 71 radnych, uczniów lubelskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ich kadencja trwa rok. Wybory do rady odbywają się pod koniec września.