Prawie 5 km nowego asfaltu

Dobrą wiadomość przekazał nam dyrektor lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mirosław Czech. Jeszcze w tym roku na zniszczonym odcinku krajowej „Dwunastki” z Bezka do Stołpia drogowcy wymienią asfaltową nawierzchnię.

Od przebudowy drogi krajowej z Piask do Chełma minęło już 16 lat. Zwiększający się z każdym rokiem ruch pojazdów przyczynił się do dewastacji nawierzchni. Według pomiarów natężenia ruchu z 2015 roku każdego dnia odcinek ten, stanowiący dojazd do drogowego przejścia granicznego w Dorohusku, pokonuje blisko 8,5 tys. samochodów, w tym 1,5 tys. ciężarówek. Kilka miesięcy temu lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymienił asfalt na kilku zniszczonych fragmentach drogi, m.in. w Brzezicach, Stróży, czy Pełczynie.

W bardzo złym stanie technicznym pozostawał jeszcze blisko 5-kilometrowy odcinek drogi z Bezka do Stołpia. Jak mówi Mirosław Czech, dyrektor lubelskiej GDDKiA, ta część krajowej „Dwunastki” z Piask do Chełma została zgłoszona do planu „nakładek” na bieżący rok, ale ze względu na ograniczone możliwości finansowe ostatecznie nie ujęto jej w programie prac remontowych.

– Stan techniczny tego odcinka od kilku lat jest fatalny, nawierzchnia skoleinowana, ma liczna spękania, dlatego zaproponowaliśmy, by nadwyżkę pieniędzy w wysokości ponad 2,7 mln zł przeznaczyć na remont fragmentu „Dwunastki” z Bezka do Stołpia – wyjaśnia dyrektor Czech. – Przetarg został ogłoszony, firma, która złoży najkorzystniejszą ofertę, będzie miała czas na wykonanie zadania i jego odbiór do 16 grudnia br. (s)