Prawie 80 wolnych miejsc

Trwa nabór do miejskich przedszkoli na rok 2020/2021. Podległe miastu placówki dysponują jeszcze 78 wolnymi miejscami. Najwięcej jest ich w PM nr 12 – dwanaście oraz w PM nr 2 i PM nr 11 – po dziesięć. Komplet dzieci ma już Przedszkole Miejskie nr 15.

Do czasu trwania pandemii koronawirusa rekrutacja do miejskich przedszkoli odbywa się drogą elektroniczną. Rodzice muszą wydrukować wniosek, zeskanować go, a następnie przesłać, elektronicznie lub pocztą tradycyjną, do wybranego przedszkola. Rekrutację uzupełniającą zaplanowano w dniach 8-10 czerwca. – Jeżeli do tego czasu sytuacja związana z epidemią oraz towarzyszącymi jej środkami ostrożności nie ulegnie zmianie, procedura będzie taka sama, jak przy rekrutacji właściwej – informuje Biuro Prasowe Prezydenta Chełma.

Podległe miastu placówki w nowym roku przedszkolnym 2020/2021 będą dysponowały 1 436. miejscami: PM nr 2 – 93, PM nr 5 – 125, PM nr 6 – 122, PM nr 8 – 100, PM nr 10 – 150, PM nr 11 – 143, PM nr 12 – 125, PM nr 13 – 215, PM nr 14 – 125, PM nr 15 – 125, ZSP nr 3 – 113. Dziewięć oddziałów planuje utworzyć PM nr 13, po 6 – PM nr 10 i PM nr 11, po 5 – PM nr 5, PM nr 6, PM nr 12, PM nr 14, PM nr 15 i ZSP nr 3, zaś po 4 – PM nr 2 i PM nr 8.

Po pierwszym etapie rekrutacji w miejskich przedszkolach pozostało jeszcze 78 wolnych miejsc: w PM 2 – 10, PM nr 5 – 4, PM nr 6 – 6, PM nr 8 – 9, PM nr 10 – 4, PM nr 11 – 10, PM nr 12 – 12, PM nr 13 – 9, PM nr 14 – 6, ZSP nr 3 – 8. Rekrutację zakończyło Przedszkole Miejskie nr 15, mieszczące się na osiedlu Słoneczne, w którym nie ma już nawet jednego wolnego miejsca. (s)