Prawie ćwierć miliona dla muzeum

W ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie uzyskał dofinansowanie w wysokości 240 tys. zł na projekt „Getto we Włodawie w 80. rocznicę likwidacji – dokończyć historię”. Pieniądze trzeba wykorzystać w tym roku.

Główne założenia projektowe to upamiętnienie istnienia getta we Włodawie, wyznaczenie jego granic oraz działania: naukowe, badawcze, wydawnicze, wystawiennicze, organizacja uroczystości rocznicowych, konferencji, lekcji dla uczniów ze szkół powiatowych tzw. Pedagogika Pamięci.

Grant obejmuje kilka działań, w tym m.in. badanie i gromadzenie danych ofiar oraz tworzenie baz danych w tym włączenie lokalnej społeczności (historyków, regionalistów) do prac badawczych nad miejscem pamięci, promocję projektu (opracowanie strony internetowej). W jego ramach planowane jest 20 maja spotkanie w Muzeum ze świadkiem historii – Małgorzatą Niezabitowską, dziennikarką, autorką książek, scenariuszy i sztuki teatralnej, reporterką „Tygodnika Solidarność”, rzeczniczką prasową pierwszego niekomunistycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego. Pani Małgorzata opiekowała się ostatnią Żydówką z Włodawy – Sarą Ader, która wyjechała z Włodawy w latach 70. XX w.

Projekt obejmuje też opracowanie i przygotowanie wystawy Oblicza Getta we Włodawie, wydanie publikacji/katalogu „Getto we Włodawie – zapomniana historia zbrodni”. Publikacja będzie towarzyszyć wystawie.

Muzeum aktualni również aplikację mobilną Getto we Włodawie o nowe materiały, zdjęcia i informacje z dotychczasowych badań. (pk)