Prężna międzynarodowa uczelnia

W ubiegły wtorek, 11 października kolejny rok akademicki zainaugurowała Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Uczelnia rozpoczęła 16. w swojej historii rok pracy dydaktycznej.
WSEI od lat należy do grona elitarnych, cieszących się znaczącym prestiżem uczelni, stale umacniających swoją pozycję na akademickiej mapie Polski. Jest posiadaczem wielu certyfikatów i nagród, m.in. „Polskiej Nagrody Innowacyjności”, „Uczelni Wyższej Roku”, czy „Uczelni Liderów”. – Najwyższa jakość kształcenia, innowacyjność oferty dydaktycznej, kreatywność, prostudencka postawa kadry, aktywna działalność naukowo-badawcza, silna orientacja praktyczna studiów to determinanty budujące markę naszej uczelni – mówi Teresa Bogacka, kanclerz WSEI.

Uczelnia stawia na współpracę z lokalnymi instytucjami i firmami. W marcu br. uruchomiła specjalistyczne Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie, czyli Centrum Edukacji Technicznej HAAS. Studenci kierunku mechanika i budowa maszyn mają dzięki temu możliwość skorzystania ze stypendiów Fundacji HAAS, przeznaczonych na kształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. WSEI podjęła również współpracę z siedmioma największymi szpitalami naszego województwa, w ramach którego wsparciem w formie stypendiów, praktyk zawodowych i szkoleń specjalistycznych, objętych zostanie 350 studentów kierunku pielęgniarstwo. Ponadto dla pielęgniarek uczelnia realizuje jeszcze dwa inne duże projekty, których łączna wartość to ponad 9,5 miliona zł. Uczelnia jest we współpracy z marszałkiem województwa lubelskiego i prezydentem Lublina również współorganizatorem IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości.

Obecnie WSEI kształci na 14 kierunkach na 2 poziomach. – Rok akademicki 2016-2017 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji na studiach I i II stopnia rozpoczęło ponad 6 000 studentów. W tej liczbie ponad 1750 osób, to studenci pierwszego roku studiów, w tym 360 osób to studenci I roku studiów stacjonarnych. Mamy również 1 200 osób uczących się na studiach podyplomowych – mówi Marek Szczodrak z WSEI. Tegoroczny nowy rok akademicki w WSEI rozpocznie się pod znakiem umiędzynarodowienia. Naukę zaczyna 536 studentów zagranicznych studiujących w języku polskim oraz ok. 150 obcokrajowców w języku angielskim na dwóch kierunkach studiów: zarządzaniu i informatyce.(EM.K.)