Prezydent nagrodził najlepszych

48 uczniów z 20 szkół podstawowych, którzy uzyskali łącznie 58 tytułów laureata, zostało uhonorowanych przez prezydenta Lublina. Otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe oraz stypendia. Prezydent nagrodził również 203 laureatów olimpiad i konkursów z 21 szkół ponadgimnazjalnych oraz 172 uczniów gimnazjów.


Dyplomy wręczano 7 i 13 czerwca w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Elsnera 5. To tradycyjne już uhonorowanie całorocznej pracy. Prezydent Lublina, Krzysztof Żuk przyznał także jednorazowe stypendia tym uczniom, którzy osiągnęli wysoką średnią (co najmniej 4,80 dla szkół podstawowych, 4,5 dla gimnazjów i 4,3 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych), doskonałym zachowaniem, a także wyróżnili się w przedmiotowych olimpiadach, zdobywając tytuły laureata. Stypendium prezydenta Lublina wynosi 315 zł. Niektórzy otrzymali jego wielokrotność czworo uczniów – dwukrotność tej kwoty (630 złotych) a dwóch uczniów aż potrójne stypendium (945 złotych) za zdobycie tytułu laureata w trzech konkursach.

Uhonorowano szkoły, które w tym roku mogą być szczególnie dumne z licznych laureatów olimpiad przedmiotowych. Są to: Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej – jej 10 uczniów zdobyło 15 tytułów laureata. Na drugim miejscu jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta – 4 uczniów zdobyło 4 tytuły laureata. Trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza – 2 uczniów zdobyło 4 tytuły laureata. Olimpijczyków nie brakuje też w Szkole Podstawowej nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego, której 3 uczniów zdobyło 3 tytuły laureata oraz w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego, gdzie 6 uczniów zdobyło 8 tytułów laureata. Dyrektorom szkół, mogących poszczycić się największą liczbą laureatów i finalistów, wręczono Puchary Prezydenta Miasta Lublin. W trakcie uroczystości Medal 700-lecia Miasta Lublin otrzymał Marek Błaszczak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28, za szczególne osiągnięcia dydaktyczne w roku szkolnym 2017/2018.

Gimnazjaliści z zapałem do nauki

Prezydent książkami i dyplomami nagrodził w sumie 172 uczniów z 22 szkół, którzy uzyskali 236 tytułów laureata. Najlepsi otrzymali jednorazowe stypendium w wysokości 420 złotych. Najwięcej olimpijczyków było wśród uczniów: Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki, którego 39 uczniów zdobyło 51 tytułów laureata. Doskonale uczyli się też uczniowie Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja –19 uczniów zdobyło 23 tytuły laureata. Świetnie poszło też uczniom Gimnazjum nr 10 im. księdza Jana Twardowskiego, które obecnie funkcjonuje w strukturze XXX Liceum Ogólnokształcącego – 10 uczniów zdobyło 12 tytułów laureata. Na czwartym miejscu wśród miejskich szkół znalazło się Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 – 7 uczniów zdobyło 11 tytułów laureata. Szkoły niepubliczne z najliczniejszą grupą laureatów to: Prywatne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi – 19 uczniów zdobyło 34 tytuły laureata. Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego – 16 uczniów zdobyło 28 tytułów laureata oraz Pallotyńskie Gimnazjum im. Stefana Batorego – 11 uczniów zdobyło 20 tytułów laureata. Trzy szkoły publiczne oraz jedna szkoła niepubliczna, których uczniowie uzyskali największą liczbę tytułów laureata, otrzymały pamiątkowe puchary Prezydenta Miasta Lublin.

Licealiści świetnie się spisali

W tym roku uczniowie szkół ponadgimnazjalnych solidnie przyłożyli się do nauki, zdobywając w sumie aż 275 tytułów (o 56 więcej niż w ubiegłym roku), w tym 106 tytułów laureata i 169 finalisty ogólnopolskich olimpiad, turniejów i konkursów. W rankingu prowadzą w tym roku szkolnym uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, na których koncie jest 91 tytułów. To wynik lepszy od ubiegłorocznego o 30 tytułów. Świetnie poszło również uczniom III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej, którzy zgromadzili łącznie 52 tytuły, (o 13 więcej niż rok temu). Na trzeciej pozycji jest II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego z 21 tytułami. Tylko o jednego laureata mniej ma XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki (20 tytułów). Sukcesami wykazali się też uczniowie obchodzącego w tym roku jubileusz 60-lecia istnienia Zespołu Szkół Elektronicznych (zdobyli 16 tytułów). W szkołach niepublicznych najwięcej tytułów w olimpiadach, konkursach i turniejach zdobyli uczniowie Pallotyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi. Trzy szkoły publiczne i dwie szkoły niepubliczne z największą liczbą tytułów laureata i finalisty otrzymały Puchary Prezydenta Miasta Lublin.

W olimpiadach, turniejach i konkursach laureatami i finalistami zostało w sumie 203 uczniów z 21 szkół ponadgimnazjalnych. Za swoje osiągnięcia otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Dodatkowo 141, którzy zgromadzili na swoim koncie po kilka tytułów laureata oraz osiągnęli wysoką średnią w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 i wzorowe zachowanie, zostało uhonorowanych jednorazowym stypendium prezydenta Lublina w wysokości 567 złotych. Jeden z laureatów otrzymał aż pięciokrotność tej kwoty (2835 złotych). Pięciu uczniów, za uzyskanie czterech tytułów otrzymało stypendium jego czterokrotność (2268 złotych), siedmiu uczniów za uzyskanie 3 tytułów – w potrójnej wysokości (1701 zł.). Najwięcej osób – aż 28 – otrzymało stypendium w podwójnej wysokości, ponieważ uzyskały po dwa tytuły (otrzymali po 1134 zł). (EM.K.)

Prezydent nagrodził także stypendystów programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów będących już studentami. Mogli nimi zostać studenci pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin, którzy w szkole ponadgimnazjalnej uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju. Udało się to 26 studentom pierwszego roku studiów, którzy w październiku 2017 roku podjęli dalszą naukę na lubelskich uczelniach. Stypendystom przyznano stypendia w wysokości ogółem 4 650 zł na osobę. Wysokość miesięcznego stypendium stanowi równowartość 25% ustalanego corocznie minimalnego wynagrodzenia.