Profilaktyka nie musi być nudna

W Zespole Szkół w Woli Uhruskiej miniony rok szkolny obfitował w różnorodne zajęcia i warsztaty profilaktyczne, prowadzone m.in. przez specjalistów Teatru Edukacji i Profilaktyki z Krakowa. Ich celem było przekazanie młodzieży wiedzy o szkodliwości środków psychoaktywnych, a przede wszystkim wskazanie sposobów spędzania wolnego czasu z pominięciem używek. Uczniowie uczestniczyli również w Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł – Postaw na rodzinę”. Koordynatorem działań jest lider profilaktyki Mariola Kędzierawska. Zadania te są finansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Uhruskiej. (gkj)