Próg dochodowy dla niepełnosprawnych w górę

Od przyszłego roku we Włodawie zwiększone zostanie kryterium dochodowe dla rodzin, w których są osoby niepełnosprawne, a które ubiegają się o przyznanie mieszkania socjalnego i komunalnego – kryterium zwiększono o 20 procent. Uchwałę w tej sprawie przyjęto na ostatniej sesji Rady Miejskiej.


– Na podstawie zebranych doświadczeń przygotowaliśmy zmiany do uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobów miasta Włodawa – mówi burmistrz Wiesław Muszyński – Dzięki temu będziemy mogli pomóc potrzebującym mieszkańcom Włodawy w szczególności niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzinom.
Zwiększone kryteria dochodowe będą obowiązywać od początku roku 2018. (a)