Progi punktowe do liceów i techników

Żeby dostać się do pierwszej klasy w I LO czy II LO trzeba będzie uzyskać 130 punktów, a do Zespołu Szkół Technicznych od 90 do 120 pkt. Dyrektorzy szkół i urzędnicy zatwierdzili progi punktowe, które będą obowiązywać podczas tegorocznej rekrutacji.

W minioną środę, 27 stycznia, odbyła się narada dyrektorów szkół ponadpodstawowych z urzędnikami chełmskiego magistratu. Głównym tematem było ustalenie progów punktowych przy rekrutacji do klas pierwszych liceów i techników oraz liczba oddziałów na rok szkolny 2021/2022.

Żeby dostać się do I LO lub II LO kandydaci muszą osiągnąć minimum 130 punktów. W obu szkołach zostanie utworzonych po pięć oddziałów. „Czarniecki” uruchomi klasy o profilach: biologiczno-chemicznym, dziennikarskim, prawno-społecznym lub dwujęzycznym, politechnicznym i ekonomicznym. W „Dreszerze” natomiast powstaną oddziały o profilach: politechnicznym, menadżerskim, lingwistyczno-humanistycznym, prawniczym i medycznym.

Co najmniej 110 punktów natomiast muszą uzyskać kandydaci do IV LO. W nowym roku szkolnym powstaną cztery nowe klasy o profilach: informatycznym, językowym, pedagogicznym oraz ratowniczym i promocji zdrowia (integracyjna).

110 pkt. trzeba też mieć, by dostać się do III LO przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych, do klasy o profilu policyjnym. Dodatkowo w „Ekonomach” zostaną utworzone trzy oddziały w technikum. Do wyboru są: klasa certyfikowana, mundurowa (obsługa ruchu granicznego/straż pożarna) i technik organizacji reklamy oraz zarządzania firmą. Żeby rozpocząć naukę w pierwszej klasie o jakimkolwiek profilu, trzeba uzyskać co najmniej 90 pkt.

Pięć oddziałów zamierza uruchomić Zespół Szkół Technicznych, z czego cztery w technikum i jeden w szkole branżowej. Do klas o profilach technik programista – technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz informatyk – mechatronik trzeba uzyskać minimum 120 pkt. Z kolei do klasy o profilu technik pojazdów samochodowych dostaną się kandydaci, którzy uzyskają przynajmniej 100 pkt. W oddziale o profilu technik elektryk – elektronik będzie można rozpocząć naukę, mając już 90 pkt. W trzyletniej szkole branżowej zostanie uruchomiona klasa, która wykształci przyszłych mechaników samochodowych i elektromechaników.

W Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich powstaną dwie klasy technikum i jedna w szkole branżowej. Żeby dostać się do technikum, trzeba uzyskać minimum 90 punktów. Kandydaci mają do wyboru klasę hotelarską połączoną z… usługami fryzjerskimi lub żywienia i usług gastronomicznych oraz kelnerskich. W szkole branżowej będą się uczyć przyszli kucharze i cukiernicy.

Cztery oddziały zamierza utworzyć Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Trzy w technikum o profilach: technik spedytor – technik mechatronik, technik transportu kolejowego – technik logistyk oraz technik elektryk – technik mechanik. Do pierwszego z nich trzeba uzyskać 70 pkt., do dwóch pozostałych – 65 pkt. W szkole branżowej ZSEiT powstanie jedna klasa o profilu elektromechanik pojazdów samochodowych – kierowca mechanik.

Dwa oddziały w technikum mają powstać w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych. Pierwszy o profilu technik budownictwa – technik robót wykończeniowych, drugi o profilu – technik geodeta – technik architektury krajobrazu. Żeby dostać się do technikum kandydaci muszą uzyskać 70 pkt. ZSBiG uruchomi też dwa oddziały w szkole branżowej. Ich przyszli uczniowie nauczą się robót wykończeniowych w budownictwie.

Do wszystkich szkół branżowych próg punktowy został ustalony na poziomie 30 pkt. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here