Projekt #1LOlek

Od września do grudnia br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki we Włodawie realizowano program edukacji kulturalnej „Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II”.

Organizatorem jego 3. edycji było Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Do udziału w nim zakwalifikowało się 10 szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Był on sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej, Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach i Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Projekt miał na celu zapoznanie uczniów z życiem papieża-Polaka i wartościami przez niego głoszonymi oraz rozwinięcie ich kompetencji w zakresie literatury, fotografii i sztuki filmowej. Uczestnicząca w nim młodzież zwiedziła Kraków, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, wzięła udział w warsztatach literackich, fotograficznych i filmowych w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, wizytach studyjnych w Muzeum Narodowym, Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Zrealizowała autorski projekt kulturalny „#1LOlek”, który obejmował, m.in.: miejską grę terenową dla pierwszoklasistów pn. „W poszukiwaniu skarbu Jana Pawła II”, apel pamięci – wieczornicę na moście na Włodawce, nocny maraton filmu biograficznego o papieżu-Polaku, reportaż filmowy „Czy Jan Paweł II wciąż żyje w sercach Polaków?”, inscenizację bajki edukacyjnej dla przedszkolaków „O Lolku, który został papieżem”, instalację artystyczną, konkurs fotograficzny, artykuły w gazetce szkolnej „Koń Kościuszki”.

W grudniu w Centrum Jana Pawła II w Warszawie projekt „Kościuszkowców” został najwyżej oceniony. Doceniono ilość działań, ich różnorodność, jego międzypokoleniowy charakter, szeroki zakres odbiorców i film dokumentalny „#1LOlek” w reż. Michała Brańki.

Koordynatorem projektu była Renata Sidoruk, liderami – Kinga Kołodziej, Michał Brańka, Kamil Kędzierawski. (-)