Projekt w Kościuszce zakończony

W I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki we Włodawie zakończył się projekt „Kultura jest cool!”, na który placówka otrzymała w roku szkolnym 2016/17 grant z Fundacji BZ WBK, w ramach programu „Bank Dziecięcych Uśmiechów”. Szkolny projekt wsparła także Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie.

Od września ubiegłego roku do końca marca b.r. beneficjenci projektu – wychowankowie internatu I LO we Włodawie – uczyli się stosować zasady savoir-vivre’u, realizowali zadania mające na celu dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań i alternatywnych form spędzania czasu wolnego, promocję aktywnego uczestnictwa w różnych formach kultury wysokiej, rozwijanie umiejętności korzystania z szerokiej oferty instytucji kultury. Odbyły się zajęcia i warsztaty edukacyjno-wychowawcze, wychowankowie przygotowali inscenizacje teatralne, m. in. dla dzieci z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego we Włodawie i pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Różance. Największą atrakcją okazała się wycieczka do Lublina, podczas której uczestnicy skorzystali z oferty kulturalnej miasta, zwiedzając Starówkę i Muzeum Zamek Lubelski. Nie obyło się bez obiadu w restauracji i wizyty w Teatrze im. J. Osterwy, gdzie młodzież obejrzała spektakl „Sen nocy letniej.” Pod koniec marca zakończono i uroczyście podsumowano projekt, a uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Koordynatorami projektu odpowiedzialnymi za jego realizację były Małgorzata Siedlik, Beata Sawczuk i Renata Sidoruk. (-)